Komunikaty o błędach oprogramowania

Komunikaty o błędach oprogramowania

W rzadkich przypadkach oprogramowanie może wyświetlić komunikat o błędzie. Zalecamy, aby w pierwszej kolejności usunąć pliki tymczasowe, a następnie sprawdzić, czy komunikat o błędzie nadal się pojawia.

Usuwanie danych tymczasowych

Otwórz Ustawienia (dostępne przez ikonę koła zębatego) i wybierz Usuń dane tymczasowe. Zaznacz wszystkie trzy opcje i potwierdź przyciskiem Usuń teraz:

  • Usuń dane tymczasowe
  • Usuń pobrane projekty
  • Usuń miniatury

Pojawi się okno dialogowe informujące o konieczności zamknięcia programu. Uruchom ponownie oprogramowanie.

Komunikat o błędzie nie powinien pojawić się ponownie, ale jeśli tak się stanie, sprawdź następujące punkty

Komunikat o błędzie zawsze na tej samej stronie w projekcie

Jeśli problem występuje tylko na niektórych stronach, wybierz te strony i usuń całą ich zawartość z projektu. W tym celu kliknij Strona w prawym panelu i wybierz Wybierz wszystko. Usuń zaznaczone elementy, naciskając klawisz Delete na klawiaturze. W warstwach nie powinno być żadnych elementów.

Następnie zmień nazwy plików graficznych, wklej zawartość (zmienione nazwy plików graficznych, pola tekstowe itp.) z powrotem na strony i zapisz projekt pod nową nazwą.

Obrazki nie mogą być wyświetlane/ładowane

Najpierw sprawdź, czy obrazy są zapisane w obsługiwanym formacie plików

macOS: Pozwól programowi do projektowania na pełny dostęp do dysku twardego. W sekcji Bezpieczeństwo > Prywatność > Pełny dostęp do dysku możesz określić, które aplikacje powinny mieć pełny dostęp do dysku. Dodaj tutaj swoje oprogramowanie do projektowania. Powinno ono mieć możliwość zobaczenia źródeł obrazów. Aby uniknąć problemów z uprawnieniami, możesz także spróbować zapisać obrazy na pulpicie jako test.

Nie mogę przesłać mojego zamówienia

Sprawdź w ustawieniach swojego komputera, czy zapora sieciowa lub program antywirusowy nie blokuje oprogramowania. Jeśli tak jest, odblokuj oprogramowanie Saal Design w tych programach. Przesyłanie powinno wtedy działać bez problemów.

Niemożność zainstalowania lub uruchomienia oprogramowania

Jeśli nie możesz zainstalować lub uruchomić oprogramowania Saal Design, sprawdź, czy jest ono kompatybilne z twoim systemem operacyjnym i czy nie jest blokowane przez zaporę sieciową.

Czy jest ono blokowane przez zaporę lub skaner antywirusowy/programy antywirusowe. Jeśli tak jest, odblokuj oprogramowanie Saal Design w tych programach.

Oprogramowanie uruchamia się tylko w trybie offline

Coś blokuje programowi dostęp do internetu. Sprawdź w ustawieniach swojego komputera, czy zapora sieciowa lub program antywirusowy nie blokuje dostępu do oprogramowania. Jeśli tak jest, odblokuj oprogramowanie Saal Design w tych programach. Przesyłanie powinno wtedy działać bez problemów.

Błąd 3001, błąd 2038 lub komunikat o odmowie dostępu

Oprogramowanie nie ma dostępu do żadnych plików w twoim systemie. Sprawdź, czy masz wystarczająco dużo wolnego miejsca na dysku twardym, czy masz pełne prawa dostępu do wszystkich plików i katalogów oraz czy żadne oprogramowanie antywirusowe nie blokuje dostępu. Jeśli tak jest, odblokuj oprogramowanie Saal Design w odpowiednich programach. Przesyłanie powinno wtedy działać bez problemów.

Nadal masz problemy?

Jeśli nadal masz problem, skontaktuj się z działem obsługi klienta, podając następujące informacje:

  • Powiedz nam, jakie kroki podjąłeś podczas użytkowania programu, aż do momentu pojawienia się komunikatu o błędzie
  • Wyślij nam zrzut ekranu przedstawiający problem
  • Podaj nazwę i wersję swojego systemu operacyjnego
  • Prześlij nam dziennik błędów

Dziennik błędów oprogramowania

Dziennik błędów można znaleźć w programie, klikając przycisk Ustawienia z kołem zębatym w prawym górnym rogu, a następnie klikając przycisk Otwórz folder z plikami dzien nika w otwartym oknie. Prześlij nam wszystkie pliki dziennika z ostatnich 7 dni.