Zarządzanie plikami

Zarządzanie plikami

Formaty plików

Sswpr lub sswprm

Twoje projekty są zapisywane w tych formatach podczas eksportu. Można je również ponownie importować w tych formatach.Jeśli chcesz zapisać swoje projekty, zalecamy wyeksportowanie projektu z programu, ponieważ projekty w plikach sswp nie zawierają danych obrazu.

sswp, sswpm, sswpi i sswpc

Te formaty plików są używane tylko wewnętrznie w programie i nie nadają się do wymiany między różnymi instalacjami programu.

Miejsce przechowywania

Lokalizacja oprogramowania i twoich plików znajduje się w Preferencjach. Otwórz Preferencje (za pomocą koła zębatego), wyszukaj Ścieżki, a następnie kliknij na folder Projekty.