Tworzenie galerii

Tworzenie galerii

Galerie umożliwiają przechowywanie, organizowanie, udostępnianie i sprzedawanie zdjęć w jednym miejscu w sieci.

Tworzenie galerii

Gallery panel

Aby utworzyć galerię, musisz przejść do Galerii i kliknąć przycisk +Dodaj. Pojawi się menu podręczne, w którym możesz wpisać tytuł, opis i wybrać typ fotografii. Po wypełnieniu tego pola musisz kliknąć na przycisk Utwórz.

Add a new gallery menu

Nowa galeria pojawi się w Twoich Galeriach.

New gallery on Gallery panel

Możesz otworzyć swoją nową galerię, klikając na nią. Zobaczysz, że nowa galeria jest pusta.

Empty gallery

Aby dodać zdjęcia, musisz kliknąć na +Dodaj, Dodaj zdjęcia i wybrać miejsce, w którym są przechowywane twoje zdjęcia. Możesz też dodać zdjęcia bezpośrednio, przeciągając je z folderu i upuszczając w galerii.

Add images optionsGallery with images

Tworzenie pod-galerii

Oprócz galerii masz możliwość tworzenia pod-galerii w obrębie galerii. Jest to bardzo przydatne przy porządkowaniu zdjęć lub wybieraniu zdjęć do wysłania do określonych grup osób. Aby utworzyć pod-galerie, musisz kliknąć na +Dodaj i wybrać Dodaj nową pod-galerię

Add sub-gallery button

Pojawi się menu podręczne, w którym możesz wpisać tytuł, opis i wybrać typ fotografii. Możesz też aktywować lub dezaktywować opcję automatycznego udostępniania pod-galerii, kiedy udostępniana jest galeria główna. Po wypełnieniu formularza musisz kliknąć przycisk Utwórz.

New subgallery menu

Nowa pod-galeria pojawi się wewnątrz galerii. Możesz otworzyć swoją nową pod-galerię, klikając na nią. Zobaczysz, że ta nowa pod-galeria jest pusta. Możesz dodawać zdjęcia, klikając przycisk +Dodaj, tak jak w przypadku galerii.

New subgallery created

Możesz też wybrać zdjęcia z galerii głównej, aby umieścić je w podgalerii. Wystarczy, że wrócisz do galerii głównej, klikając na nią.

Gallery top menu

I wybierz zdjęcia, które chcesz przenieść do pod-galerii. Aby zaznaczyć więcej niż jedno zdjęcie, musisz kliknąć pole wyboru Wybierz wiele, a następnie wybrać zdjęcia. Po zaznaczeniu zdjęcia w prawym menu pojawi się opcja kopiowania, przenoszenia i usuwania. Aby dodać wybrane zdjęcia do pod-galerii, wybierz opcję kopiowania lub przenoszenia, w zależności od potrzeb.