Ustawienia galerii

Ustawienia galerii

W tym menu możesz skonfigurować aspekty prezentacji swojej galerii.

Gallery settings menu

Najpierw znajdziesz Ustawienia podstawowe, w których możesz zmienić tytuł, dodać opis i wybrać typ fotografii dla swojej galerii. Poniżej znajdziesz różne ustawienia dla swojej galerii. Masz możliwość pokazania obrazu jako nagłówka swojej galerii, który będzie widoczny na górze linku udostępnionego w galerii.

Gallery

Jeśli chcesz, możesz aktywować opcję, aby obrazek z nagłówka był używany wyłącznie do tej funkcji i nie był pokazywany wewnątrz galerii.

Show title image option

Zdjęcia w galerii mogą zawierać tytuł i opis. Można je dodać podczas wybierania zdjęcia, w prawej kolumnie.

Gallery right column

W ustawieniach galerii możesz aktywować opcję pokazywania tytułu i opisu zdjęcia w swojej galerii.

Photo title on gallery option

Ponadto możesz tutaj aktywować znak wodny w swojej galerii. Możesz też włączyć uwagi w swojej galerii. Po tych opcjach znajdziesz narzędzia do modyfikowania wyglądu swojej galerii.

Display options

Masz nawet możliwość samodzielnego wyboru trybu wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Mobile view

Po zakończeniu konfigurowania ustawień galerii kliknij przycisk Zapisz. Konfiguracja obrazu głównego galerii. W menu po prawej stronie zobaczysz, że jest tam wstępnie wybrany obrazek. Ten obrazek domyślnie będzie działał jako nagłówek Twojej galerii po udostępnieniu.

Gallery main image

Możesz wybrać inny obrazek, klikając na Zmień obrazek główny. Pojawi się okno, w którym możesz wybrać inny obraz z galerii lub zdecydować się na przesłanie innego obrazu, który będzie pełnił funkcję obrazu głównego Twojej galerii.

Main image photo options

Możesz także dokonać zmian w obrazie głównym swojej galerii, klikając przycisk Edytuj obraz.

Edit gallery main image

Jeśli twoja galeria jest już udostępniona i otworzysz udostępnione łącze, zobaczysz, że główny obrazek galerii działa jako nagłówek twojej galerii.

Gallery with main image

Jeśli chcesz, możesz usunąć ten nagłówek ze swojej galerii. Aby to zrobić, musisz otworzyć Ustawienia galerii i wyłączyć opcję Pokaż główny obrazek. W ustawieniach galerii możesz również aktywować opcję Obrazek główny tylko jako nagłówek, dzięki czemu obrazek główny będzie działał tylko jako nagłówek twojej galerii.

Main image only as header option