Ustawienia sprzedaży

Ustawienia sprzedaży

To menu umożliwia sprzedawanie zdjęć jako produktów lub plików cyfrowych. Musisz koniecznie aktywować tę opcję, jeśli chcesz sprzedawać swoje zdjęcia. Po kliknięciu w Ustawienia sprzedaży na pierwszym ekranie zostaniesz poproszony o aktywowanie opcji Zezwalaj na zamawianie, aby umożliwić zamawianie zdjęć.

Activate allow ordering

Po aktywacji tej opcji pojawi się kilka opcji, dzięki którym będziesz mógł dostosować sprzedaż swoich zdjęć.

Sales settings

Pierwszą rzeczą, którą znajdziesz, jest cennik. Wstępnie wybrany jest cennik, który został wybrany jako domyślny podczas konfigurowania cenników. Możesz wybrać inny, korzystając z menu cennika. W razie potrzeby możesz dokonać ostatecznych zmian w cenniku, klikając w Edycja.

Select price list

Następnie znajdziesz opcję aktywującą Filtrowanie produktów według współczynnika obrazu. Dzięki temu będziesz mógł zamawiać tylko te produkty z wybranej listy cen, które odpowiadają proporcjom obrazu.

Ratio filter sample options

Możesz dać klientowi możliwość przycięcia i przekadrowania zdjęcia, aktywując opcję Zezwalaj na edycję/przycięcie zdjęcia. Po wybraniu produktu ze zdjęciem w linku do galerii współdzielonej pojawi się przycisk Edytuj obraz.

Edit button on gallery

Klikając na niego, klient będzie mógł wprowadzić ostatnie poprawki do zdjęcia w oparciu o format wybranego produktu fotograficznego.

Crop image

Na koniec możesz aktywować opcję Wymień obraz przed zamówieniem. W ten sposób będziesz mógł przesłać ostateczny plik po złożeniu zamówienia, zanim zostanie ono przekazane do produkcji.

Stosowanie cennika w galerii

Aby zastosować cennik w galerii, musisz najpierw zezwolić na jej zamawianie. W Galerii musisz otworzyć menu galerii, w której chcesz zastosować cennik. Pojawi się kilka opcji.

Options from the gallery panel

Wszystkie te opcje znajdziesz również wewnątrz galerii.

Options within a gallery

Musisz kliknąć na Ustawienia sprzedaży. Spowoduje to wyświetlenie menu Ustawienia sprzedaży z włączoną opcją Zezwalaj na zamówienia.

Gallery Sales settings

Automatycznie zostanie wybrany cennik, który ustawiłeś jako domyślny. Możesz go zmienić na inny, utworzony wcześniej, otwierając menu cennika i wybierając go. W tym menu możesz aktywować opcję Filtrowanie produktów według formatu obrazu, aktywować opcję pozwalającą klientom edytować i przycinać Twoje zdjęcia oraz aktywować opcję Wymień obrazy przed zamówieniem. Kiedy skończysz, kliknij na Zapisz. Jeśli twoja galeria nie została jeszcze udostępniona, pojawi się menu Udostępnij galerię. Musisz aktywować udostęp nianie, aby móc sprzedawać swoje zdjęcia. Gdy skończysz, kliknij na Zapisz. Zobaczysz, że status galerii uległ zmianie.

Gallery status

Kiedy otworzysz swoją galerię, zobaczysz, że opcja Kup teraz jest w niej dostępna.

Buy now button

Zdjęcia można kupić zgodnie z konfiguracją określoną w wybranym cenniku.

Products to buy

Oprócz galerii można również wystawić na sprzedaż wszystkie produkty fotograficzne, takie jak fotoksiążki, kalendarze i kartki.