Efekt mory

Moiré (efekt mory) powstaje na zdjęciach o zbyt dużej czułości lub na skutek nakładania się różnych rastrów. Efekt mory może powstać podczas fotografowania, skanowania, edytowania lub naświetlania/drukowania zdjęcia.

Efekt ten można rozpoznać poprzez powiększenie zdjęcia (100% - 800%). Tutaj np. można wyraźnie rozpoznać szumy lub zbyt dużą czułość. 

Efekt mory

Z racji tego, że pracujemy z naświetlarką naświetlającą z dużą ostrością pojedyńcze piksele, wszystkie detale zdjęcia stają się ostre, dlatego w procesie produkcji efekt mory może stać się jeszcze bardziej wyraźny.

Edytowanie efektu mory

Aby zmniejszyć lub usunąć efekt mory, polecamy użycie funkcji rozmycia.

Wybierz obszar do obróbki lub stwórz maskę przy miejscach, gdzie chcesz zastosować funkcję rozmycia. Potem użyj filtra "rozmycie Gaussa". Dokładniejszych wytycznych dotyczących ustawień nie możemy podać, gdyż wiele zależy od Twojego zdjęcia, jego wielkości i wymiaru efektu mory.

Po rozmyciu, przy dużym powiększeniu, zdjęcie powinno mieć gładką powierzchnię.