Gdzie znajduje się log instalacyjny?

Windows

 1. Proszę się upewnić, że ukryte foldery są wyświetlane.
 2. Następnie proszę zlokalizować odpowiedni folder (proszę zwrócić tutaj uwagę na to, aby w polu <nazwa użytkownika> wpisać Twoją nazwę): 
  • Windows 8, Windows 7, Windows Vista: C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Adobe\AIR\logs

  • Windows XP (angielski): C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Local Settings\Application Data\Adobe\AIR\logs

 3. Proszę załączyć plik Install.log w wiadomości do naszej obsługi klienta. Jeśli już skontaktowaliście się w tej sprawie z naszym supportem, proszę o kontynuację komunikacji.

Mac OS X

 1. Proszę otworzyć wiersz poleceń (ang. Applications/Utilities).
 2. Z listy proszę wybrać system.log.
 3. U góry, po prawej, proszę wpisać „AplikacjaSaalDesign“ (bez cudzysłowu)
 4. Następnie proszę skopiować zawartość z dużego pola tekstowego i przysłać ten tekst naszej obsłudze klienta. Jeśli już skontaktowaliście się w tej sprawie z obsługą klienta, proszę o kontynuację komunikacji. 
Zamów teraz