Jak połączyć zewnętrzny program do obróbki z aplikacją Saal Design?

Zdjęcia z aplikacji Saal Design można bezpośrednio edytować w zewnętrznych programach do obróbki graficznej.

W tym celu należy wejść w ustawienia (symbol zębatki, po prawej u góry).
W punkcie "Projektowanie" znajduje się opcja "Zewnętrzny program do obróbki".
Po kliknięciu na pole z trzema punktami po prawej stronie można wybrać program, w którym zdjęcia mają zostać edytowane.


Jak połączyć zewnętrzny program do obróbki z aplikacją Saal Design?

Po wybraniu programu do obróbki zdjęć, należy kliknąć na "Zastosuj".
Wtedy ustawienia zostaną zapisane i pozostanie kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zdjęcie oraz wybranie opcji "Otwórz w zewnętrznym edytorze". Zdjęcie zostanie otworzone wtedy w wybranym programie.

Po zakończeniu edycji trzeba zapisać zdjęcie a potem wrócić do projektowania w naszej aplikacji. Tam należy kliknąć na "Zakończono obróbkę", na skutek czego zdjęcie zostanie zastąpione tym nowym, po edycji.