Odstępy w aplikacji Saal Design

W oferowanej przez nas aplikacji Saal Design istnieje możliwość ustawienia odstępów między szarymi polami na zdjęcia.
Możliwe są trzy warianty:

Odstęp między polami na zdjęcie:
Tutaj można ustawić odstęp między jednym polem na zdjęcie a drugim.
Jeśli zatem zostanie wpisany odstęp 2 cm, po dosunięciu jednego pola na zdjęcie do drugiego, wyświetli się linia, do której zostanie przyciągnięte to pole.

Odstępy w aplikacji Saal Design

 

Odstęp od brzegu strony:
Tutaj można ustawić odstęp pola na zdjęcie od brzegu strony (lub maksymalnie linii przycięcia).
Jeśli pole na zdjęcie zostanie przesunięte w stronę brzegu strony, zostanie ono zatrzymane w miejscu o podanym odstępie od brzegu strony.

Odstępy w aplikacji Saal Design

 

Odstęp od środka stron:
Tutaj można ustawić odstęp pola na zdjęcie od środka fotoksiążki.
Jeśli pole na zdjęcie zostanie przesunięte w stronę środka stron, zostanie ono zatrzymane w miejscu o podanym odstępie.

Odstępy w aplikacji Saal Design

Możliwe jest łączenie odstępów, np. ustawienie odstępu od brzegu strony oraz równocześnie od innego objektu/pola na zdjęcie.

Odstępy w aplikacji Saal Design