Przykłady: Przycięcie przy image boxach

Przykłady: Przycięcie przy image boxach

Photos
Zdjęcie jest bezpośrednio na linii przycięcia! Mogą powstać białe paski!
Photos
Obraz wychodzi znacznie poza miejsce spadu i może zostać przycięty.
Photos
Zdjęcie ma wystarczający odstęp od linii przycięcia.Przykłady: Przycięcie przy polu tekstowym

Photos
Pole tekstowe jest zbyt blisko linii przycięcia!
Photos
Pole tekstowe ma wystarczający odstęp od linii przycięcia.Jeśli umieścisz jakiś objekt, np. zdjęcie, zbyt blisko linii przycięcia, pojawi się wskazówka a miejsce nieprawidłowego przycięcia zostanie oznaczone na czerwono. Jeśli zostawisz zdjęcie w tym położeniu, po przycięciu mogą powstać białe paski.Wskazówki:

  • Objekty takie jak zdjęcia powinno się wstawiać w wystarczającym odstępie od linii przycięcia lub poza nią.
  • Używaj automatycznej funkcji ustawiania zdjęć!