Różnice w kolorach

Mimo starań, również u nas należy brać pod uwagę ewentualną tolerancję podczas produkcji.

Niestety, nie możemy całkowicie wykluczyć wynikających z procesów produkcyjnych różnic kolorystycznych. Między poszczególnymi zamówieniami i różnymi materiałami może dojść do niewielkich, dopuszczalnych odchyleń. 

Np. jeśli chodzi o odbitki, nie możemy zagwarantować, że wszystkie odbitki zostaną wyprodukowane na tej samej maszynie. W procesie naświetlania produkty chemiczne odgrywają znaczącą rolę a te mogą się od siebie delikatnie różnić, w związku z czym może dojść do nieznacznych odchyleń w produkcie finalnym. 

Podczas zamówienia produktów na różnych materiałach, może dojść do odmiennego przedstawienia kolorów.

Z racji tego, że oferujemy produkty wykonywane na innych materiałach (fotoobrazy, plakaty, kartki, fotoksiążki, odbitki itd.), które są produkowane w różny sposób, to efekty końcowe mogą się różnić na każdym z tych materiałów.

Porównując np. odbitki błyszczące, matowe oraz fotokartki, należy stwierdzić, że każdy z użytych materiałów ma inny odcień bieli, który wpływa na ostateczny wygląd produktu. Nie można zatem porównywać np. fotokartek z fotoobrazami. Rolę odgrywa tutaj także rodzaj farby, powierzchni i wiele innych czynników.

Różne metody produkcyjne, maszyny oraz tusze używane w procesie produkcji wpływają na wygląd produktów i nie powinny służyć porównaniom produktów finalnych - odbitki są np. naświetlane a fotoobrazy drukowane za pomocą druku UV.

W związku z powyższym nie należy porównywać np. alu printu z obrazem na płótnie czy fotoksiążki z fotokartką, plakatu z płótnem itp.