Ścieżka do projektów w aplikacji Saal Design

Aplikacja Saal Design:

Windows 7 i 10:
C:\Users\\AppData\Roaming\SaalDesignSoftware\Local Store\projects
Mac OS X:
/Users//Library/Application Support/SaalDesignSoftware/Local Store/projects

Saal Design Software Beta:

Windows 7 i 10:
C:\Users\\AppData\Roaming\SaalDesignSoftwareBeta\Local Store\projects
Mac OS X:
/Users//Library/Application Support/SaalDesignSoftwareBeta/Local Store/projects

Powyższe ścieżki są standardowym miejscem zapisu. W naszej aplikacji jest jednak możliwość zmiany tych ścieżek. Po prawej stronie, u góry, są ustawienia, gdzie można zmienić miejsce zapisu projektów.

Zapisywanie projektów:
Aby zapisać projekt, należy eksportować go z aplikacji, ponieważ w plikach .sswp z projektami nie są zawarte dane dot. zdjęć.