Spady przy odbitkach

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że ze względów produkcyjno-technicznych, naświetlanie odbitek odbywa się z 3% powiększeniem. To znaczy, odbitki powiększane są o 3%, aby w procesie naświetlania ta minimalna część mogła zostać odcięta. W naszej aplikacji Saal Design do pobrania i w webshopie na stronie oznaczone jest to czerwoną linią przycięcia.

Zarówno w aplikacji, jak i w webshopie można wybrać jedno z dwóch ustawień:

  1. Przycięte
  2. Nieprzycięte

1. Zdjęcia przycięte

Dokładne proporcje w pikselach są decydującym czynnikiem przy skalowaniu a potem przy ewentualnym przycinaniu zdjęć. Ilość DPI nie odgrywa przy skalowaniu żadnej roli. Dla lepszego wyobrażenia kilka przykładów: Klient przysyła plik o wielkości 1808 x 2787 pikseli (proporcje około 2:3) i chciałby otrzymać odbitkę w formacie 20x30 cm (proporcje 2:3, faktyczne wymiary papieru 20,3x30,5 cm). Punktem odniesienia jest tutaj krótsza strona (szerokość pliku). Aplikacja bierze wartość krótszej strony (szerokość papieru) i oblicza wartość dłuższej strony w dokładnych proporcjach.
Obliczenie: 20,3 : 1808 x 2787= 31,29 cm
Formuła: Szerokość papieru podzielona przez szerokość pliku w pikselach razy długość pliku w pikselach = wyliczona długość papieru przy podanej szerokości. Ta wyliczona wielkość jest porównywana z wartością formatu końcowego. Różnica, która się pojawia jest widoczna jako przycięcie. W tym przypadku (wyliczona długość pliku 31,29 cm/ format końcowy 30,5 cm), plik zostanie przycięty o ok. 8 mm. Dzięki wyśrodkowaniu zdjęcia, spad będzie wynosił po prawej i po lewej stronie po 4 mm. Z racji tego, że d-lab pracuje z 2% tolerancją, spad może wypaść jako nieco większy.

Dlaczego spad pliku ze zdjęciem jest tak duży przy dłuższym boku?

Poprzez naświetlanie pliku w proporcjach 2:3 (format analogowy) na formacie końcowym 3:4.
Przykład: Klient chciałby wywołać plik o wielkości 1808x2787 pikseli (proporcje 2:3) na formacie wyjściowym 20x27 cm (3:4).
Obliczenie: 20,3 : 1808 x 2787 = 31,29 cm
Formuła: Szerokość papieru podzielona przez szerokość pliku w pikselach razy długość pliku w pikselach = wyliczona długość papieru przy podanej szerokości. Powstały spad wynosi łącznie 4,09 cm. To odpowiada różnicy 31,29 cm w długości pliku przy dokładnym formacie 2:3 w porównaniu do 27,2 cm długości formatu wyjściowego. Tym samym po prawej i lewej stronie plik zostanie przycięty o 2,045 cm.

Dlaczego spad pliku ze zdjęciem jest tak duży przy krótszym boku (szerokość zdjęcia)?

Poprzez naświetlanie pliku w proporcjach 3:4 (format cyfrowy) na formacie końcowym 2:3.
Przykład: Klient chciałby wywołać plik o wielkości 1574 x 2098 pikseli (3:4 format cyfrowy) na formacie 10x15 cm, czyli w proporcjach 2:3, co odpowiada wielkości papieru 10,2x15,2 cm. Program rozpoznaje, że dotychczas użyta systematyka nie prowadzi do dobrych efektów, dlatego jest ta systematyka odwracana, tj. dłuższa strona jest dopasowywana do pliku w formacie wyjściowym. 
Obliczenie: 15,2 : 2098 x 1574 = 11,40 cm
Formuła: Długość przy formacie wyjściowym podzielona przez długość zdjęcia w pikselach, pomnożona z szerokością zdjęcia w pikselach = wyliczona szerokość papieru przy podanej długości. Przy krótszej stronie (szerokość papieru 10,2 cm) przycięcie wynosi 1,2 cm, tzn. po 0,6 cm u góry i u dołu.
Ważne: formaty pionowe będą rozpoznawane i obracane przez aplikację. Ewentualny spad jest zależny jedynie od proporcji stron i wybranego sposobu przycięcia. 

2. Zdjęcia nieprzycięte / białe randy

Jeśli został wybrany tryb pełnoekranowy, program będzie próbował przedstawić cały plik na formacie końcowym. Punktem odniesienia jest tutaj dłuższa strona pliku i uwględnione proporcje stron. Jeśli klient chciałby zamówić plik w proporcjach 3:4 na formacie 2:3, to moga się pojawić białe randy po prawej i lewej stronie, jeśli długa strona zdjęcia nie odpowiada długiej stronie formatu wyjściowego. Jeśli długa strona pliku ze zdjęciem odpowiada długiej stronie formatu wyjściowego, to mogą się pojawić białe paski u góry i u dołu zdjęcia.

Tryb pełnoekranowy a tryb fragmentu/wycinka
W tym przypadku posłużymy się również przykładem klienta, który chciałby zamówić plik o wymiarach 1808 x 2787 pikseli na formacie 20x30 cm. 1808 x 2787 pikseli to proporcje około 2:3.
Obliczenie: 30,5 : 2787 x 1808 = 19,78 cm
Formuła: Długość przy formacie wyjściowym podzielona przez długość zdjęcia w pikselach, pomnożona z szerokością zdjęcia w pikselach = wyliczona szerokość papieru przy podanej długości. Wyliczona wartość odpowiada szerokości w dokładnych proporcjach 2:3 przy podanej długości 2787 pikseli. Ten wyliczony plik ze zdjęciem o wielkości 19,78x30,5 cm zostanie naświetlony na formacie końcowym 20,3x30,5 cm, przy czym u góry i u dołu powstaną białe paski.