Wspierane formaty plików

Aplikacja Saal Design

PNG, JPEG, HEIC i TIFF (8 Bit).

Webshop (sklep internetowy)

PDF, PNG, TIFF, HEIC i JPEG (8 Bit)

iOS App

PNG, JPG, HEIC i TIFF (8 Bit).

Android App

JPG i PNG (8 Bit).

Niestety, używanie 16 bitowych plików nie jest możliwe.