Wspierane formaty plików

Aplikacja

jpg (8-bit) i png

Webshop

jpg (8-bit) i pdf (wszystkie formaty spakowane również jako ZIP)