Wspolrzedne RGB dla zestawu przykladowego z eko-skory

Przy zestawie przykładowym z eko-skóry, do napisów zostały użyte następujące współrzędne RGB:

Czarny: #f2f2f2 / R 242, G 242, B 242

Krem: #494949 / R 73, G 73, B 73

Koniak: #f8f0e2 / R 248, G 240, B 226

Tytan: #f2f2f2 / R 242, G 242, B 242