Zdięcie w skali szarości ma różne wartości RGB oraz ma zabarwienie kolorystyczne

Zdjęcie w skali szarości ma różne wartości RGB

Jeśli zdjęcie w skali szarości nie ma identycznych wartości RGB, może dojść do zabarwienia zdjęcia.
Można tego uniknąć, odpowiednio dopasowując zdjęcie.

Przy użyciu kroplomierza można sprawdzić, czy zdjęcie ma jednakowe wartości RGB, czy też nie.

Prosimy postępować następująco:

Należy przekształcić zdjęcie w takie ze skalą szarości. W Photoshopie można to zrobić, klikając na: "Edycja" > "Przydziel profil", jako docelową przestrzeń należy wybrać "Dot Gain 15%" a następnie potwierdzić, klikając "OK".

Następnie należy ponownie przekształcić zdjęcie na przestrzeń RGB: "Edycja" > "Przydziel profil", jako docelową przestrzeń należy wybrać "sRGB IEC61966-2.1" a następnie potwierdzić, klikając "OK".

Wartości RGB powinny być już identyczne i nie powinny zawierać żadnych zabarwień.