Zdięcie w skali szarości ma różne wartości RGB oraz ma zabarwienie kolorystyczne

Zdjęcie w skali szarości ma różne wartości RGB

Jeśli zdjęcie w skali szarości nie ma identycznych wartości RGB (jak np. na poniższym zrzucie ekranu R: 152, G: 150, B: 149), może dojść do zabarwienia zdjęcia.
Można tego uniknąć, odpowiednio dopasowując zdjęcie.

Zdięcie w skali szarości ma różne wartości RGB oraz ma zabarwienie kolorystyczne

Przy użyciu kroplomierza można sprawdzić, czy zdjęcie ma jednakowe wartości RGB, czy też nie.

Prosimy postępować następująco:

Należy przekształcić zdjęcie w takie ze skalą szarości. W Photoshopie można to zrobić, klikając na: "Edycja" > "Przydziel profil", jako docelową przestrzeń należy wybrać "Dot Gain 15%" a następnie potwierdzić, klikając "OK".

Zdięcie w skali szarości ma różne wartości RGB oraz ma zabarwienie kolorystyczne

Następnie należy ponownie przekształcić zdjęcie na przestrzeń RGB: "Edycja" > "Przydziel profil", jako docelową przestrzeń należy wybrać "sRGB IEC61966-2.1" a następnie potwierdzić, klikając "OK".

Zdięcie w skali szarości ma różne wartości RGB oraz ma zabarwienie kolorystyczne

Wartości RGB powinny być już identyczne (R: 119, G: 119, B: 119) i nie powinny zawierać żadnych zabarwień.

Zdięcie w skali szarości ma różne wartości RGB oraz ma zabarwienie kolorystyczne