Galerie grupowe

Galerie grupowe

Oprócz tworzenia indywidualnych galerii, możesz także tworzyć galerie dla zdjęć grupowych, do których można uzyskać dostęp ze wszystkich indywidualnych galerii QR. Dzięki temu każdy uczestnik może zamówić zdjęcia grupowe. Aby to skonfigurować, kliknij Dodaj, a następnie wybierz Dodaj nową galerię grupową. Spowoduje to utworzenie galerii grupowej, do której możesz przesyłać udostępnione zdjęcia.

Galeria grupowa

Aby dodać zdjęcia do tej galerii grupowej, kliknij Edytuj, aby ją otworzyć. Po wejściu do galerii kliknij Dodaj, a następnie wybierz Dodaj obrazy i wybierz lokalizację, w której przechowywane są zdjęcia grupowe, aby je przesłać.

Domyślnie galeria grupowa dziedziczy ustawienia z galerii nadrzędnej.