Historia wiadomości e-mail

Historia wiadomości e-mail

Wszystkie otrzymane wiadomości e-mail są tutaj zapisywane i można je łatwo odzyskać za pomocą menu. Wiadomości e-mail są wyświetlane w przejrzystej tabeli w następujący sposób:

Data. Wskazuje datę wysłania wiadomości e-mail. Kliknięcie tego przycisku umożliwia sortowanie wiadomości e-mail od najstarszej do najnowszej i odwrotnie.
Temat. Pokazuje temat wiadomości e-mail.
Typ wiadomości e-mail. Wskazuje typ wiadomości e-mail, jeśli dotyczy.
Odbiornik. Wskazuje liczbę odbiorców powiązanych z wiadomością e-mail.

Możliwe jest wyszukiwanie wiadomości e-mail według tematu za pomocą pola wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Historia wiadomości e-mail

Kliknięcie jednej z wiadomości e-mail na karcie spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na jej temat:
Data. Informuje o dacie wysłania wiadomości e-mail.
Pełne imię i nazwisko. Wyświetla nazwę kontaktu, który otrzymał wiadomość e-mail.
E-Mail. Wyświetla adres e-mail, na który wiadomość została wysłana.
Galeria. Wyświetla powiązaną galerię, jeśli dotyczy.
Grupa kontaktów. Wyświetla grupę kontaktów, jeśli dotyczy.

Treść wiadomości e-mail

Kliknięcie dowolnej z tych zakładek pozwoli Ci wyświetlić treść samej wiadomości e-mail.