Kupony

Możesz tworzyć spersonalizowane Kupony na zakupy dla swoich klientów, aby zwiększyć sprzedaż i zaoferować im zniżki na zakupy. Masz pełną kontrolę nad kwotą, ilością i datą wygaśnięcia kuponu, który będzie miał zastosowanie do wszystkich galerii z włączoną funkcją zezwalania na zamawianie. Przejdź do menu Kupony w panelu sprzedaży, aby zarządzać tą funkcją.

Menu Kupony na panelu sprzedaży

Aby utworzyć kupon, kliknij przycisk Dodaj, co spowoduje wyświetlenie okna generowania kuponu.

Okno edycji Kuponu

Ogólne

Nazwa wewnętrzna: W polu Nazwa wewnętrzna możesz przypisać nazwę do wewnętrznego odniesienia. Nazwa ta będzie widoczna tylko dla Ciebie, a nie dla Twoich klientów.
Kod rabatowy: W tym miejscu wprowadzasz rzeczywisty kod, który klienci będą musieli wpisać w koszyku zakupów, aby skorzystać ze zniżki na kupon.
Domyślnie kupony są aktywowane podczas ich tworzenia, ale możesz je dezaktywować, przesuwając przełącznik aktywacji.

Ogólna sekcja Kuponu na zakupy

Wygaśnięcie

Tutaj znajdziesz narzędzia do ustawiania okresu ważności kuponu.
Od: W polu Od możesz określić datę aktywacji. Jeśli pozostanie puste, kupon zostanie aktywowany natychmiast po utworzeniu.
Do: Pole Until pozwala określić datę wygaśnięcia vouchera. Jeśli pozostanie puste, kupon pozostanie ważny do momentu ręcznej dezaktywacji.
Limit użycia: Pole Limit użycia umożliwia ustawienie maksymalnej liczby użyć kuponu przez klienta w określonym terminie ważności. Jeśli ustawisz wartość 0, klient będzie mógł wykorzystać voucher bez ograniczeń.

Sekcja Kupon na wygaśnięcie

Kwota i typ

Tutaj znajdziesz opcje pozwalające określić ilość kuponu.
Kwota: Pole Kwota może być wypełnione wartością bezwzględną, jeśli wybierzesz typ Bezwzględna, który bezpośrednio odejmuje określoną kwotę. Alternatywnie, jeśli wybierzesz typ Percentage, wartość w polu Amount będzie reprezentować procentową zniżkę zastosowaną do zakupów klienta. Kupon na zakupy zmniejsza marżę fotografa, ale może być strategicznym podejściem, aby najpierw podnieść ceny i zaoferować zniżki. Ważne jest, aby pamiętać, że marża Saal Digital pozostaje nienaruszona.
Minimalna kwota zamówienia: Pole Minimalna kwota zamówienia pozwala ustawić minimalną wartość zamówienia wymaganą do zastosowania Kuponu przez klientów. Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę i dokonać dokładnych obliczeń, aby zmaksymalizować korzyści.
Masz możliwość pokrycia kosztów wysyłki zakupów swoich klientów, zaznaczając pole wyboru wysyłki. Pamiętaj, że nie ma to wpływu na konta Saal Prio, ponieważ korzystają one już z bezpłatnej wysyłki. Z kontem Saal Prio ani Ty, ani Twoi klienci nie ponosicie żadnych kosztów wysyłki w przypadku zamówień o minimalnej wartości 45 zł.

Sekcja Kupon na kwotę i typ

Dodatkowe aktywacje

Ponadto możesz określić, czy Kupon jest dostępny dla Zestawów produktów, Pobrań plików i Projektów. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Po utworzeniu kuponu można go zastosować do zakupów dokonanych w dowolnej z Twoich galerii z włączoną opcją Zezwalaj na zamawianie, o ile spełnione są warunki dotyczące minimalnej kwoty zamówienia i określonych dat wygaśnięcia.

Dodatkowa aktywacja Kuponu

Zarządzanie Kuponami

Wszystkie utworzone bony zostaną wyświetlone w menu Kupon, zapewniając przegląd ich szczegółów. Możesz utworzyć dowolną liczbę Kuponów.

Menu Kuponów

Aby zmodyfikować voucher, po prostu kliknij jego wewnętrzną nazwę w menu Kupon na, co spowoduje otwarcie okna Edit Kupon na. Wprowadź niezbędne poprawki i pamiętaj o zapisaniu zmian. W razie potrzeby możesz usunąć kupon, klikając ikonę kosza w prawym górnym rogu.

Okno edycji kuponu

Pamiętaj, że będziesz musiał ręcznie poinformować swoich klientów o kodzie rabatowym, aby mogli go zrealizować podczas dokonywania zakupów w dowolnej z twoich galerii na ustalonych przez ciebie warunkach.

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: