Linia spadu

Linia spadu

Wszystkie produkty w Projektancie są otoczone czerwoną linią bardzo blisko krawędzi. Jest to linia spadu, którą należy uwzględnić podczas umieszczania obiektów. Obrazy i obiekty nigdy nie mogą być umieszczane na tej linii, ponieważ może to skutkować białymi ramkami wokół obrazu na produkcie końcowym. Konieczne jest umieszczenie wszystkich obiektów i obrazów z wystarczającą ilością miejsca w stosunku do linii spadu.

Przykłady pozycji:

Przykłady niewłaściwego i właściwego położenia względem linii spadu

  1. Obraz znajduje się bezpośrednio na linii spadu. Unikaj tej pozycji. W produkcie końcowym mogą pojawić się białe krawędzie.
  2. Obraz znajduje się daleko poza spadami i można go dokładnie przyciąć. Zalecamy pozostawienie co najmniej 10 mm (1 cm).
  3. Obraz ma wystarczająco dużo miejsca na spad.

Domyślnie aktywowane jest ostrzeżenie o spadach, aby zapobiec umieszczaniu obiektów na linii spadów. Opcję ostrzeżenia o spadach znajdziesz w menu Ustawienia jako Pokaż informacje o spadach.

Pokaż informacje o spadach w Ustawieniach

Gdy ta opcja jest aktywna, w przypadku umieszczenia obrazu, pola tekstowego, clipartu lub pola wypełnienia zbyt blisko linii spadu, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, a linia jest podświetlana na czerwono.

Przykłady nieprawidłowego i prawidłowego położenia obrazu względem linii spadu

Nawet jeśli obrazy są dobrze umieszczone i nie pojawia się żaden komunikat ostrzegawczy, podczas umieszczania obrazów należy uważać, aby nie umieszczać ważnych motywów zbyt blisko linii spadu, tak aby nie znajdowały się one zbyt blisko krawędzi produktu końcowego.
Tekst: Podczas umieszczania tekstu ważne jest, aby nigdy nie wykraczał on poza linię spadu, aby zapobiec jego przycięciu w produkcie końcowym. Zwróć uwagę, że ostrzeżenie o tekście dotyczy całego pola tekstowego, a nie tylko liter. Nawet jeśli tekst znajduje się daleko od linii spadu, nadal możesz otrzymać ostrzeżenie, jeśli ramka tekstowa znajduje się blisko linii spadu.

Przykłady nieprawidłowego i prawidłowego położenia tekstu względem linii spadu