Menu kodów QR

Menu kodów QR

Wybierając przycisk Kody QR w prawej kolumnie, uzyskasz dostęp do menu kart z kodami QR. Tutaj możesz pobrać istniejące karty z kodami QR lub utworzyć nowe w razie potrzeby.

Utworzone przez ciebie karty z kodami QR są wyświetlane w tabeli, a każdy wpis zawiera datę utworzenia i liczbę kart. Aby pobrać plik PDF tych kart z kodami QR, po prostu kliknij przycisk Pobierz w tej tabeli.

Menu kodów QR

Aby utworzyć więcej kart, wprowadź liczbę kart, które chcesz utworzyć w polu Utwórz więcej kart z kodami QR i kliknij przycisk Utwórz. Nowo utworzone karty pojawią się poniżej istniejących kart i możesz je pobrać, klikając przycisk Pobierz.