Pole wypełnienia

Pole wypełnienia

Możesz dostosować wszystkie pola wypełnienia w produkcie fotograficznym, aby pasowały do Twojego projektu. W tym celu kliknij przycisk Dodaj wypełnienie w górnym menu Projektuj lub użyj wcześniej istniejącego układu. Po wybraniu pola wypełnienia możesz zmodyfikować jego ustawienia, klikając przycisk Edytuj wypełnienie nad nim lub używając przycisku Pole wypeł nienia w menu po prawej stronie. Opcje te umożliwiają dostosowanie pola wypełnienia do własnych preferencji.

Fill box added and tools displayed in right menu

Po wyświetleniu menu konfiguracji wypełnienia możesz wybrać kolor, gradient lub teksturę.

Kolor

Istnieje kilka sposobów wyboru jednolitego koloru dla pola wypełnienia:

1. Kliknij jeden z kolorów wyświetlonych w tym menu.

2. Kliknięcie przycisku Kolor spowoduje wyświetlenie menu z większą liczbą kolorów i różnymi narzędziami. Tutaj znajdziesz narzędzie pipety. Kliknięcie tej ikony zmieni mysz w pipetę. Kliknięcie dowolnego koloru spowoduje wybranie go jako koloru pola wypełnienia. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz wybrać kolor z Fotozestawu i ustawić go jako kolor wypełnienia.

Fill box colour options

3. Po kliknięciu przycisku Kolor, obok narzędzia pipety znajdziesz przycisk wyboru koloru. Tutaj możesz wybrać żądany kolor z oferowanej palety kolorów, wprowadzić jego wartość HSB, RGB lub kod. Pole wypełnienia zostanie wypełnione wybranym kolorem.

Colour selection tool

Ostatnie 4 użyte kolory są wyświetlane w pierwszym wierszu pod nagłówkiem Ostatnio używane. Można je łatwo znaleźć i wybrać w kolejnych utworzonych polach wypełnienia.

Fill box Most recently used colour

Po prawej stronie przycisku Kolor znajduje się pole Krycie. Zmiana jego wartości powoduje zmianę przezroczystości wypełnienia.

Gradient

Kliknięcie jednej z opcji gradientu w tym menu spowoduje automatyczne wypełnienie nim pola wypełnienia.

Fill box gradient options

Kolory gradientu można wybrać w polach Kolor 1 i Kolor 2. Kliknięcie jednego z tych pól kolorów spowoduje wyświetlenie menu, w którym możesz wybrać kolor spośród pokazanych, użyć narzędzia pipety, aby wybrać kolor lub kliknąć opcję Wybór koloru, aby wybrać określony kolor z tego menu.

Gradient colour selection

Pole Obrót pozwala ustawić stopień obrotu gradientu, z jednym kolorem na jednym końcu i drugim na przeciwległym końcu. Pole Krycie pozwala ustawić stopień przezroczystości wypełnienia gradientem.

Rotated gradient fill box

Podobnie jak w sekcji kolorów, 4 ostatnio używane gradienty będą widoczne w pierwszym rzędzie pod nagłówkiem Ostatnio używane.

Tekstura

To menu pokazuje różne tekstury do wyboru dla pola wypełnienia. Kliknięcie jednej z nich spowoduje ustawienie tej tekstury jako wypełnienia.

Fill box texture options

Krycie można dostosować w polu Krycie. Narzędzie Koloryzacja zabarwia odcienie wybranej tekstury kolorem wybranym w tym polu. Jego intensywność można regulować za pomocą przycisku Koloryzacja (Krycie). Kliknięcie przycisku Reset przywraca wartości domyślne.

Fill box with colourized texture

Ostatnio używane 3 tekstury zostaną wyświetlone pod nagłówkiem Ostatnio używane.

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: