Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany, możesz zapisywać swoje projekty w Saal Cloud i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia za pośrednictwem Online Designer. Dzięki temu możesz pracować nad swoimi projektami we własnym tempie i zapisywać je do wykorzystania w przyszłości.

Zapisz projekt

Projekt Fotoksiążki

Aby zapisać projekt, kliknij przycisk Zapisz w górnym menu Online Designer. Pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie nazwy projektu. Po wprowadzeniu nazwy kliknij przycisk Zapisz. Jeśli twój projekt został już zapisany, kliknięcie na Zapisz otworzy to samo okno z istniejącą nazwą projektu. Kliknij Zapisz ponownie, aby zapisać wszelkie wprowadzone zmiany. Jeśli zmienisz nazwę, na przykład dodając numer, taki jak 02, kopia projektu zostanie utworzona z nową nazwą, pozostawiając oryginalny projekt bez zmian.

Okno Zapisz projekt

Menu projektów

Wszystkimi zapisanymi projektami możesz łatwo zarządzać w menu Projekty. Możesz uzyskać do niego dostęp klikając na odpowiedni przycisk w górnym menu Online Designer lub z menu po lewej stronie po zalogowaniu.

Folder projektów

Każdy projekt jest wyświetlany wraz ze szczegółami dotyczącymi jego statusu, informacjami o produkcie i tytułem, pod którym został zapisany. Wybranie projektu spowoduje wyświetlenie kolumny po prawej stronie zawierającej różne opcje zarządzania. Klikając na Edytuj projekt możesz otworzyć projekt w Online Designer. Możesz także dodać projekt do koszyka, zmienić jego ustawienia, powielić go, przekonwertować na inny artykuł, usunąć i wiele więcej. Te i inne funkcje są dostępne z kontem Photo Portal. Umożliwia ono dostęp do bezpłatnej przestrzeni dyskowej, udostępnianie projektów i zdjęć, otrzymywanie opinii, tworzenie strony profilowej, a nawet możliwość zarabiania pieniędzy na swojej pracy fotograficznej. Aby poznać wszystkie opcje konta i dostępne korzyści, zachęcamy do odwiedzenia strony Saal Photo Portal.

Wyświetlane ustawienia i funkcje

Aby łatwo znaleźć określone projekty, możesz użyć pola wyszukiwania u góry i zastosować filtry i opcje sortowania, klikając ikonę filtra obok pola wyszukiwania.

Pole wyszukiwania i opcje filtrowania

Foldery projektów

Aby efektywnie organizować swoją pracę, kategoryzuj projekty w folderach. Aby utworzyć nowy folder, kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Nowy folder. Wprowadź wybraną nazwę i kliknij Utwórz. Folder pojawi się w menu Projekty. Jeśli chcesz przenieść projekt do folderu, po prostu kliknij ikonę z trzema kropkami obok projektu, aby wyświetlić jego opcje, lub wybierz projekt, aby wyświetlić jego szczegóły i funkcje w prawej kolumnie. W sekcji Funkcje znajdziesz przycisk Przenieś do. Kliknięcie go spowoduje wyświetlenie utworzonych folderów, umożliwiając przeniesienie projektu do jednego z nich.

Projekt wybrany do przeniesienia do folderu

Po wybraniu folderu wyświetlone zostaną znajdujące się w nim projekty. Po wejściu do folderu przycisk Dodaj umożliwia tworzenie podfolderów w celu ulepszenia struktury organizacyjnej.

Wewnątrz folderu z wyświetlonymi opcjami folderu

Kliknięcie przycisku z trzema kropkami obok folderu powoduje wyświetlenie menu umożliwiającego przeniesienie do innej lokalizacji, zmianę nazwy folderu lub jego usunięcie.

Udostępnianie projektów

Jedną z zalet korzystania z Online Designer i posiadania konta jest możliwość udostępniania swoich projektów zdjęciowych innym osobom. Dzięki temu możesz uzyskać informacje zwrotne. Aby udostępnić projekt, przejdź do folderu projektów i wybierz projekt, który chcesz udostępnić. Kliknij Ustawienia udostępniania w prawej kolumnie, aby uzyskać dostęp do opcji udostępniania.

Projekt wybrany w folderze projektów

W Online Designer znajdziesz przycisk Udostępnij w górnym menu. Spowoduje to wyświetlenie okna Zapisz projekt, a następnie okna Ustawienia udostępniania w celu aktywacji udostępniania.

Okno Ustawienia udostępniania nieaktywne

Po aktywacji udostępniania pojawią się różne opcje, które pozwolą Ci dostosować sposób udostępniania projektu.

Opcje ustawień udostępniania

Możesz zabezpieczyć udostępniony projekt hasłem. Musisz ręcznie udostępnić hasło użytkownikom, aby dać im dostęp. Udostępniony link do Twojego projektu jest dostępny tutaj, umożliwiając jego kopiowanie, otwieranie lub wysyłanie pocztą e-mail. Jeśli masz kontakty na swoim koncie, możesz udostępnić projekt bezpośrednio im, klikając Udostępnij kontaktom. Możesz także wprowadzić udostępniony tytuł i opis, dodać tłumaczenia, a nawet opublikować projekt na swojej stronie profilowej, jeśli chcesz.

Udostępniony projekt

Po skonfigurowaniu ustawień udostępniania kliknij Zapisz. Status Twojego projektu zostanie zaktualizowany do Udostępniony w folderze projektu. Możesz zatrzymać udostępnianie projektu w dowolnym momencie, przechodząc do Ustawień udostępniania i odznaczając opcję Aktywuj udostępnianie.

Odzyskaj usunięte projekty z Kosza

Jeśli usunąłeś projekt online w ciągu ostatnich 30 dni, możesz go odzyskać. Aby to zrobić, musisz być zalogowany. Po zalogowaniu przejdź do folderu Projekty. Kliknij przycisk filtrowania w prawym górnym rogu i wybierz opcję Pokaż usunięte.

Opcje filtrowania

Otworzy się Twój Kosz, zawierający wszystkie usunięte projekty z ostatnich 30 dni. Kliknij projekt, który chcesz przywrócić. Po wybraniu projektu po prawej stronie pojawi się kolumna z dwiema funkcjami:
Przywróć elementy przywraca wybrany projekt do menu Projekty.
Usuń nieodwracalnie trwale usuwa wybrany projekt z kosza i zwalnia odpowiednią przestrzeń dyskową.

Folder kosza i opcja przywracania

Ponadto kliknięcie przycisku Opróżnij kosz spowoduje trwałe usunięcie wszystkich projektów z kosza.
Aby powrócić do folderu Projekty, kliknij krzyżyk na Filtrze: Pokaż usunięte.