Dynamiczne projekty

Dynamiczne projekty

Ta funkcja usprawnia składanie, zarządzanie i personalizację masowych zamówień produktów fotograficznych, ułatwiając dostawę do wielu klientów jednocześnie. Dynamiczne projekty umożliwiają korzystanie z symboli zastępczych w celu dostosowania zawartości z przechowywanej tabeli.

Aktywacja

Aby aktywować tę funkcję w projekcie, musisz go najpierw zaprojektować. Gdy projekt będzie gotowy, otwórz go w Online Designer i kliknij przycisk Dynamiczny po prawej stronie. Pojawi się komunikat z dodatkowymi informacjami. Kliknij Dalej, aby aktywować funkcję. Po aktywacji, dynamiczna kolumna narzędzi będzie dostępna za każdym razem, gdy klikniesz przycisk Dynamiczny.

Dynamiczna kolumna

Symbole zastępcze

Symbol zastępczy to fragment tekstu, który jest spersonalizowany na podstawie zarejestrowanych przez Ciebie danych. Dostępne są domyślne pola zawartości. Możesz utworzyć nowe, klikając przycisk Dodaj nowy.

Aby dodać symbol zastępczy do produktu fotograficznego, musisz najpierw dodać tekst. Po włączeniu tej funkcji w edytorze tekstu obok narzędzi do dostosowywania tekstu pojawi się pole symbolu zastępczego. Wybierz jedną z dostępnych opcji, a symbol zastępczy zostanie dodany do tekstu. Możliwe jest dodanie wielu symboli zastępczych. Zwróć uwagę, że tylko tekst w nawiasach odpowiada symbolowi zastępczemu, co pozwala na dynamiczne zmiany danych.

Edytor tekstu z polem symbolu zastępczego

Zalecamy włączenie opcji Automatyczny rozmiar czcionki aby dłuższy tekst nie znajdował się poza polem tekstowym, ponieważ długość tekstu będzie się różnić. Po dostosowaniu tekstu kliknij przycisk OK. Tekst z wybranym symbolem zastępczym zostanie dodany do zdjęcia produktu.

Produkt z symbolem zastępczym

Dane

W kolumnie Dane musisz wprowadzić dane, które chcesz dostosować. Aby wprowadzić dane, kliknij Zarządzaj danymi. Pojawi się okno z tabelą danych, w którym zobaczysz wszystkie szczegóły, które można wprowadzić. W prawym górnym rogu znajdziesz następujące przyciski:

Tabela danych pusta

Dodaj: Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna umożliwiającego dodanie danych. Pamiętaj, że aby wysłać produkt bezpośrednio do każdej osoby, adres dostawy musi być wypełniony poprawnie. W polu Ilość zamówienia możesz również wybrać ilość produktu, która ma zostać wysłana do każdej osoby. Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz.

Szczegóły zostaną wyświetlone w tabeli. Klikając ikonę kosza, dane zostaną usunięte z listy. Klikając ikonę klucza obok osoby, możesz edytować już zawarte dane.

Tabela danych

Pobierz: Spowoduje to pobranie wszystkich danych zawartych w pliku CSV.
Prześlij plik CSV: Spowoduje to przesłanie pliku CSV i uwzględnienie danych w tabeli.
Gdy wszystkie dane zostaną uwzględnione, kliknij ikonę strzałki w lewym górnym rogu.

Kolumna danych

Wszystkie uwzględnione dane zostaną wyświetlone w kolumnie Dane. Możesz przejrzeć wszystkie uwzględnione dane, klikając przyciski strzałek. W tym miejscu możesz również edytować wprowadzone dane, klikając ikonę klucza. Jeśli klikniesz pole wyboru Podgląd, symbole zastępcze zostaną zastąpione danymi z podglądu.

Dostawa

Tutaj możesz wybrać pomiędzy:

Opcje dostawy

Wyślij zamówienie na jeden adres dostawy: Wyślij wszystkie produkty na jeden wybrany adres dostawy.
Wyślij zamówienie na adresy wymienione we wpisach danych: Każdy spersonalizowany produkt zostanie wysłany na adres określonej osoby. Adres dostawy każdej osoby zostanie podany podczas realizacji zakupu.

Możesz zmienić te informacje, klikając przycisk Edytuj. Po sprawdzeniu sfinalizuj zakup, a każda osoba otrzyma spersonalizowany produkt fotograficzny na swój adres. Pamiętaj, że w danym momencie do koszyka można dodać tylko jeden dynamiczny projekt.

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: