Linia spadu

Linia spadu

W projektancie online czerwona linia w pobliżu krawędzi reprezentuje linię spadu. Ważne jest, aby unikać umieszczania obrazów i obiektów bezpośrednio na tej linii, aby uniknąć niechcianych białych ramek w produkcie końcowym. Konieczne jest umieszczenie wszystkich obiektów i obrazów z wystarczającą ilością miejsca w stosunku do linii spadu.

Przykłady pozycji:

Przykłady nieprawidłowego i prawidłowego położenia względem linii spadu

  1. Obraz znajduje się bezpośrednio na linii spadu. Unikaj tej pozycji. W produkcie końcowym mogą pojawić się białe krawędzie.
  2. Obraz znajduje się daleko poza spadami i można go dokładnie przyciąć. Zalecamy pozostawienie co najmniej 10 mm (1 cm).
  3. Obraz ma wystarczająco dużo miejsca na spad.

Jeśli obraz, pole tekstowe, clipart lub pole wypełnienia zostanie umieszczone zbyt blisko linii spadu, po wybraniu obiektu pojawi się komunikat ostrzegawczy, aby zapobiec umieszczeniu go w tym miejscu. Obiekt jest także podświetlany na czerwono.

Przykłady nieprawidłowego i prawidłowego położenia obrazu względem linii spadu

Unikaj umieszczania ważnych elementów zbyt blisko linii spadu, aby nie zostały odcięte w produkcie końcowym.
Tekst: Dodając tekst, upewnij się, że nie wykracza on poza linię spadu, aby zapobiec jego przycięciu. Zwróć uwagę, że ostrzeżenie o tekście dotyczy całego pola tekstowego, a nie tylko liter. Nawet jeśli tekst znajduje się daleko od linii spadu, nadal możesz otrzymać ostrzeżenie, jeśli pole tekstowe znajduje się blisko linii spadu.

Przykłady nieprawidłowego i prawidłowego położenia tekstu względem linii spadu