Przejrzyj projekt

Przejrzyj projekt

Jeśli próbujesz dodać produkt do koszyka, a kreator online wykryje potencjalne błędy, takie jak puste pola obrazów, pola tekstowe lub puste strony, po prawej stronie pojawi się przycisk Przejrzyj projekt. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich znalezionych błędów w menu po prawej stronie.

Przejrzyj projekt

Dla każdego zidentyfikowanego błędu dostępne będą różne opcje:
Przejrzyj przenosi cię do konkretnej strony do sprawdzenia, umożliwiając zbadanie problemu.
Usuń pojawia się po wykryciu pustego pola obrazu lub pola tekstowego. Kliknięcie tej opcji spowoduje usunięcie zidentyfikowanego pustego elementu.
Ignoruj jest dostępne w przypadku znalezienia pustej strony. Kliknięcie przycisku Ignoruj spowoduje usunięcie tego błędu z kolumny Recenzja projektu.
Musisz wybrać tę, która najbardziej Ci odpowiada, aby upewnić się, że projekt spełnia Twoje oczekiwania. Gdy wszystkie wątpliwości zostaną rozwiązane, sekcja Recenzja projektu zniknie i będziesz mógł dodać produkt do koszyka.