Przyciąganie, wyrównywanie i blokowanie obiektów

Przyciąganie, siatka i blokowanie obiektów

Kliknięcie przycisku Strona po prawej stronie otwiera menu z kilkoma opcjami poprawiającymi rozmieszczenie obiektów. Menu to umożliwia blokowanie i wyświetlanie wszystkich obiektów na stronie, aktywowanie siatki i przyciągania do siatki, a także innych przydatnych narzędzi przyciągania.

Przyciąganie

Online Designer domyślnie przyciąga obiekty, zapewniając ich precyzyjne wyrównanie na produkcie fotograficznym. Jeśli przesuniesz obiekt w pobliże innego obiektu, zostanie on automatycznie wyrównany do krawędzi lub środka sąsiedniego obiektu. To samo dzieje się, gdy obiekt zbliża się do krawędzi produktu fotograficznego. Pojawi się kropkowana linia wskazująca wyrównanie między obiektami, ułatwiając ich dokładne pozycjonowanie.

Przesuwanie obrazu za pomocą prowadnic przyciągania

Możesz dostosować zachowanie przyciągania, określając odległości w sekcji Przyciągaj do odległości między elementami strony w menu Strona.
Odległość: Odległość brana pod uwagę podczas zbliżania się do innych obiektów.
Odległość marginesu strony: Odległość uwzględniana przy zbliżaniu się do krawędzi strony.
Odległość środka strony: Odległość uwzględniana przy zbliżaniu się do środka strony.
Opcje przyciągania

Siatka

Domyślnie w polu Siatka nie jest zaznaczona żadna siatka. Kliknięcie tego pola udostępnia opcje włączenia siatki 0,5 cm, 1 cm lub 2 cm. Wybranie jednej z tych opcji spowoduje wyświetlenie pomocnej niebieskiej siatki o wybranym rozmiarze na produkcie fotograficznym, aby pomóc w precyzyjnym umieszczeniu obiektu. Należy pamiętać, że siatka służy wyłącznie jako wskazówka i nie zostanie wydrukowana na produkcie końcowym.

Siatka 0,5 cm

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Przyciągaj do siat ki, obiekty będą automatycznie przyciągane do siatki podczas przenoszenia lub zmiany rozmiaru, zapewniając dokładne pozycjonowanie.

Warstwy

Sekcja Warstwy wyświetla wszystkie obiekty umieszczone na stronie. Możesz łatwo zarządzać obiektami, blokując je lub odblokowując. Zablokowanie obiektu uniemożliwia jego przesuwanie, gdy jest on zaznaczony, co jest szczególnie przydatne, jeśli chcesz zachować określone obiekty w stałej pozycji. Aby zablokować lub odblokować obiekt, po prostu kliknij ikonę blokady po prawej stronie obiektu. Dzięki temu możesz zachować pożądane pozycje zablokowanych obiektów, jednocześnie swobodnie przesuwając inne obiekty.

Warstwy w menu Strona

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: