Tekst

Każdy tekst dodany do produktu fotograficznego, zarówno dodany poprzez kliknięcie przycisku Dodaj tekst w górnym menu kreatora, jak i już zawarty w wybranym układzie, można dostosować. Aby skonfigurować wygląd tekstu, kliknij przycisk Edytor tekstu u góry wybranego tekstu.

Przycisk edytora tekstu

Edytor tekstu wyświetla dostępne narzędzia u góry i treść tekstu poniżej. Tutaj możesz edytować i modyfikować tekst zgodnie z wymaganiami.
Czcionka: W polu Czcionka możesz wybrać jedną z wielu dostępnych czcionek dla swojego produktu fotograficznego. Kliknij żądaną czcionkę, aby ją wybrać.
Rozmiar czcionki: Pole Rozmiar czcionki zawiera listę rozmiarów tekstu. Kliknij rozmiar, aby zastosować go do tekstu. Możesz też wpisać żądany rozmiar bezpośrednio w polu Rozmiar czcionki i nacisnąć Enter. Obok tego pola znajdziesz przyciski, które pozwalają zwiększać lub zmniejszać rozmiar czcionki punkt po punkcie. Pamiętaj, że rozmiar niektórych czcionek może być ograniczony w zależności od wybranej powierzchni.
Wysokość linii: Odstępy między wierszami w polu tekstowym są domyślnie ustawione na automatyczne, w zależności od rozmiaru tekstu. Aby dostosować odstępy między wierszami, otwórz pole Wysokość linii i wybierz określoną wartość. Możesz też wpisać żądany odstęp bezpośrednio w tym samym polu i nacisnąć Enter.

Edytor tekstu

Style znaków: Dostępne są opcje stylizacji, takie jak Pogrubienie, Kursywa i Podkreślenie, aby ulepszyć Twój tekst. Pamiętaj, że niektóre czcionki nie obsługują pogrubienia lub kursywy. Wynika to z samej czcionki i nie jest winą oprogramowania. Aby uzyskać pogrubienie lub kursywę, wybierz czcionki, które oferują te style.
Wyrównanie: Możesz wyrównać tekst w poziomie (do lewej, do środka, do prawej lub wyjustowany) i w pionie (do góry, do środka lub do dołu) w obrębie pola tekstowego.

Tekst z aktywnymi stylami

Kolor tekstu: Aby zmienić kolor tekstu, kliknij pole Kolor tekstu. Spowoduje to wyświetlenie menu kolorów z kilkoma opcjami. Aby uzyskać szerszą gamę kolorów, kliknij opcję Wybór koloru, co spowoduje otwarcie okna z rozszerzoną paletą kolorów i polem do wprowadzenia określonej wartości HEX. Zwróć uwagę, że wybór koloru tekstu wpływa tylko na sam tekst, a nie na kolor tła lub podświetlenia.
Kolor tła : To pole umożliwia wypełnienie całego pola tekstowego określonym kolorem.
Kolor podświetlenia : To pole umożliwia zastosowanie koloru tła za tekstem. Kolor podświetlenia nałoży się na kolor tła, jeśli oba kolory są zaznaczone.

Kolorowy tekst z kolorem podświetlenia i tła

Automatyczny rozmiar czcionki: Funkcję tę znajdziesz w dolnej części okna edytora tekstu. Po jej włączeniu, jeśli rozmiar pola tekstowego zostanie zmieniony na mniejszy niż oryginalny rozmiar tekstu, rozmiar tekstu zostanie automatycznie dostosowany, aby zapewnić widoczność w polu. Po skonfigurowaniu tekstu kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany do produktu fotograficznego.

Kolorowy tekst umieszczony na Fotoksiążce

Możesz zmieniać konfigurację tekstu dowolną liczbę razy, klikając ponownie przycisk Edytor tekstu.

Tekst na grzbiecie Fotoksiążki

Podczas tworzenia Fotoksiążki możesz dodać tekst na grzbiecie. Napisz i dostosuj tekst na okładce, a następnie zaznacz go i kliknij przycisk Położenie po prawej stronie. W sekcji Wyrównaj znajdziesz przycisk Na grzbiecie książki. Jego kliknięcie spowoduje automatyczne umieszczenie tekstu na grzbiecie okładki. Pamiętaj o tym, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie:

  • Użyj przycisku Na grzbiecie książki, aby uniknąć ręcznego pozycjonowania.
  • Nigdy nie umieszczaj pola tekstowego poza wewnętrznymi liniami zagięcia grzbietu. Zwróć jednak uwagę, że linie zagięcia grzbietu w podglądzie stanowią pomoc w orientacji, a nie dokładne odniesienie.
  • W edytorze tekstu wyśrodkuj tekst tak, aby znajdował się na środku grzbietu.

Tekst na grzbiecie Fotoksiążki

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: