Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe dla systemu Windows

Ctrl + S: Zapisz
Ctrl + C: Skopiuj bieżące zaznaczenie
Ctrl + V: Wklej poprzednio skopiowane obiekty
Ctrl + X: Wytnij bieżące zaznaczenie
Ctrl + Z: Cofnij
Ctrl + Y lub Ctrl + Shift + Z: Ponów
Ctrl + O: Otwórz projekt
Ctrl + A: Zaznacz wszystko
Ctrl + Shift + A: Odznacz wszystko
Ctrl + D: Odznacz wszystko
Ctrl + Shift + I: Odwróć zaznaczenie
Del lub Backspace: Usuń bieżący wybór
Klawisze strzałek: Przesuń bieżący wybór
Ctrl + ß: Przeniesienie zaznaczenia do przodu
Ctrl + ´: Przeniesienie zaznaczenia do tyłu
Środkowe kliknięcie lub długie kliknięcie lewym przyciskiem myszy: Aktywuje tryb zamiany obrazów
Ctrl + H: Włączanie lub wyłączanie siatki
Ctrl + +: Powiększanie
Ctrl + -: Pomniejsz
Ctrl + 0: Automatyczne powiększenie (widoczna cała strona)
Spacja: Tryb przesuwania (dopóki klawisz jest wciśnięty)
Ctrl + Q: Wyjście z aplikacji
Ctrl + klawisz strzałki w prawo: Następna strona
Ctrl + klawisz strzałki w lewo: Poprzednia strona

Skróty klawiaturowe dla macOS

Cmd + S: Zapisz
Cmd + C: Skopiuj bieżący wybór
Cmd + V: Wklej poprzednio skopiowane obiekty
Cmd + X: Wytnij bieżące zaznaczenie
Cmd + Z: Cofnij
Cmd + Y lub Cmd + Shift + Z: Cofnij
Cmd + O: Otwórz projekt
Cmd + A: Zaznacz wszystko
Cmd + Shift + A: Odznacz wszystko
Cmd + D: Odznacz wszystko
Cmd + Shift + I: Odwróć zaznaczenie
Backspace: Usuwa bieżący wybór
Klawisze strzałek: Przesuwa bieżący wybór
Cmd + ß: Przenosi zaznaczenie do przodu
Cmd + ´: Przenosi zaznaczenie do tyłu
Środkowe kliknięcie lub długie kliknięcie lewym przyciskiem myszy: Aktywuje tryb zamiany obrazów
Cmd + H: Włączanie lub wyłączanie siatki
Cmd + +: Powiększanie
Cmd + -: Pomniejsz
Cmd + 0: Automatyczne powiększenie (widoczna cała strona)
Spacja: Tryb przesuwania (dopóki klawisz jest wciśnięty)
Cmd + Q: Wyjście z aplikacji
Cmd + klawisz strzałki w prawo: Następna strona
Cmd + klawisz strzałki w lewo: Poprzednia strona