Tekst

Każdy tekst dodany do produktu fotograficznego, zarówno dodany poprzez kliknięcie przycisku Dodaj tekst w górnym menu kreatora, jak i już zawarty w wybranym układzie, można dostosować. Narzędzia konfiguracyjne znajdują się w oknie edytora tekstu, które pojawia się po zaznaczeniu pola tekstowego i kliknięciu przycisku u góry.

Okno edytora tekstu

Można je również znaleźć w menu po prawej stronie, zaznaczając pole tekstowe i klikając przycisk Pole tekstowe. Wyświetlanych jest kilka narzędzi.

Nowy tekst z narzędziami pola tekstowego w prawej kolumnie

Krycie: Krycie pola tekstowego można zmienić, zmieniając wartość Krycie. Zwróć uwagę, że krycie ma wpływ na całe pole tekstowe, w tym tekst, podświetlenie i kolor tła, jeśli dotyczy.
Czcionka: W polu Czcionka wyświetlane są różne czcionki dostępne w oprogramowaniu do wykorzystania w Twoim produkcie fotograficznym. Aby wybrać czcionkę, kliknij żądaną czcionkę.
Rozmiar czcionki: W polu Rozmiar czcionki wyświetlana jest lista rozmiarów tekstu. Kliknięcie jednego z nich spowoduje zmianę tekstu na wybrany rozmiar. Możesz także wpisać żądany rozmiar bezpośrednio w polu Rozmiar czcionki i nacisnąć klawisz Enter. Po prawej stronie tego pola znajdują się dwa przyciski do zwiększania i zmniejszania rozmiaru czcionki punkt po punkcie. Zwróć uwagę, że rozmiar niektórych czcionek może być ograniczony w zależności od wybranej powierzchni.
Style znaków: Aby zastosować styl do tekstu, wybierz odpowiednio przycisk Pogrubienie, Kursywa lub Podkreślenie. Zwróć uwagę, że niektóre czcionki nie obsługują pogrubienia lub kursywy. Wynika to z samej czcionki i nie jest winą oprogramowania. Aby uzyskać tekst pogrubiony lub kursywę, wybierz czcionki, które oferują te style.

Narzędzia czcionek i tekstu w prawej kolumnie

Wysokość linii: Domyślnie odstępy między wierszami w polu tekstowym są ustawione na automatyczne i zmieniają się w zależności od rozmiaru tekstu. Aby zmienić odstępy między wierszami, otwórz pole Wysokość wiersza i wybierz wartość lub wpisz odstęp w tym samym polu i naciśnij klawisz Enter.
Automatyczny rozmiar czcionki: Ta funkcja automatycznie zmniejszy rozmiar tekstu, jeśli pole tekstowe zostanie zmniejszone poza rozmiar tekstu. Oznacza to, że jeśli ta opcja jest włączona, a pole tekstowe zostanie zmniejszone, tekst w polu dostosuje się do rozmiaru pola, zmniejszając swój rozmiar, jeśli to konieczne, aby był dobrze widoczny w polu tekstowym.

Zalecenia dotyczące czytelności tekstu

Pamiętaj, że rozmiary czcionek mogą się różnić w zależności od czcionki. Aby uzyskać optymalną czytelność, skorzystaj z poniższych wskazówek:

  • Czcionki bezszeryfowe powinny mieć rozmiar co najmniej 8 pkt (pomiar przy użyciu czcionki Arial).
  • Czcionki szeryfowe powinny mieć co najmniej 10 punktów (pomiar przy użyciu czcionki Times New Roman).
  • W przypadku korzystania z czcionki Light wybierz rozmiar czcionki co najmniej 12 pkt.
  • W przypadku korzystania z jasnego tekstu na ciemnym tle rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 14 pkt.

Sprawdzanie pisowni

Jeśli pole wyboru Sprawdzanie pisowni jest zaznaczone, błędy gramatyczne będą podświetlane zgodnie z wybranym językiem. Język można ustawić w menu Ustawienia w górnej części kreatora.

Wykryty błąd pisowni

Jeśli napisany tekst zawiera błąd gramatyczny, zostanie on podkreślony czerwoną przerywaną linią. Linia ta nie zostanie wydrukowana, a jedynie będzie pełnić funkcję ostrzeżenia, dzięki czemu łatwo zauważysz, czy w napisanym tekście znajduje się błąd. Gdy otworzysz podgląd, moduł sprawdzania pisowni również nie będzie wyświetlany. Po poprawieniu błędu czerwona przerywana linia zniknie.

Wyrównanie

Tekst jest wyrównywany zgodnie z jego ramką. Może być wyrównany do lewej, do środka, do prawej lub wyjustowany. Może być także wyrównany w pionie do góry, środka lub dołu względem pola tekstowego.

Tekst wyśrodkowany i wyrównany zgodnie z ramką

Kolory

Kolor tekstu można zmienić, klikając pole Kolor tekstu. Pojawi się menu kolorów z opcjami do wyboru. W tym miejscu możesz także zmienić krycie tekstu. Ma to wpływ tylko na kolor tekstu, a nie na kolor tła lub podświetlenia.
Możesz użyć narzędzia pipety, aby wybrać kolor z obrazu lub już używanego pola wypełnienia. Możesz wybrać konkretny kolor, klikając opcję Wybór koloru. Spowoduje to wyświetlenie menu, w którym możesz wpisać numer kodu, HSB i wartość RGB lub wybrać kolor.

Opcje koloru i krycia tekstu

W polu Kolor tła możesz wybrać kolor wypełniający całe tło pola tekstowego. W polu Kolor podświetlenia możesz wybrać kolor tła, na którym napisany jest tekst. Po wybraniu ten kolor jest nakładany na kolor tła.

Tekst z kolorem podświetlenia i tła

Czcionki systemowe

Saal Digital oferuje szeroki wybór czcionek. Możliwe jest również aktywowanie czcionek zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Aby to zrobić, otwórz menu Ustawienia w górnej części kreatora, aktywuj opcję Pokaż czcionki systemowe i kliknij OK. Po włączeniu opcji, po otwarciu pola Czcionka, będziesz mógł wybrać czcionki systemowe oraz czcionki oferowane w oprogramowaniu Saal Digital.

Możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone przez nas czcionki dadzą dobre rezultaty. Upewnij się, że czcionki systemowe są prawidłowo wyświetlane w podglądzie. Nie możemy przyjmować reklamacji dotyczących wadliwych czcionek, które nie zostały przez nas dostarczone.

Uwaga: Ze względu na zapewnienie poprawnej produkcji, czcionki systemowe nie mogą być używane w naszych specjalnych okładkach (takich jak Ekoskóra, Naturalne płótno itp.).

Tekst na grzbiecie Fotoksiążki

Gdy tworzysz Fotoksiążkę, możesz dodać tekst na grzbiecie. Napisz i dostosuj tekst na okładce, a następnie zaznacz go i kliknij przycisk Position po prawej stronie. W sekcji Wyrównaj znajdziesz przycisk Na grzbiecie książki. Jego kliknięcie spowoduje automatyczne umieszczenie tekstu na grzbiecie okładki. Pamiętaj o tym, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie:

  • Użyj przycisku Na grzbiecie książki, aby uniknąć ręcznego pozycjonowania.
  • Nigdy nie umieszczaj pola tekstowego poza wewnętrznymi liniami zagięcia grzbietu. Zwróć jednak uwagę, że linie zagięcia grzbietu w podglądzie stanowią pomoc w orientacji, a nie dokładne odniesienie.
  • W polu tekstowym wyśrodkuj tekst tak, aby znajdował się na środku grzbietu.

Tekst na grzbiecie Fotoksiążki