Zarządzanie plikami

Zarządzanie plikami

Formaty plików

Sswpr lub sswprm

Twoje projekty są zapisywane w tych formatach plików, gdy są eksportowane. Jeśli chcesz zapisać swoje projekty, zalecamy wyeksportowanie projektu z oprogramowania, ponieważ projekty w plikach sswp nie zawierają danych obrazu.

sswp, sswpm, sswpi i sswpc

Te formaty plików są używane tylko wewnętrznie w oprogramowaniu i nie nadają się do wymiany między różnymi instalacjami oprogramowania.

Lokalizacja przechowywania

Lokalizację oprogramowania i twoich plików można znaleźć w Preferencjach. Otwórz Preferencje (dostępne za pomocą koła zębatego), wyszukaj Ścieżki, a następnie kliknij folder Projekty.

W folderze Projects zobaczysz folder o nazwie images. Folder ten zawiera wszystkie obrazy powiązane z projektami. Pamiętaj, że usunięcie obrazów z tego folderu może skutkować niekompletnymi projektami, których nie można zamówić.