Impressum

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
E-Mail: support@saal-digital.pl
Kierownictwo: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

NIP: PL5263234057
Sąd Rejonowy w Nürnberg Nr. 40162

Informacje prawne, gwarancja jakości, klauzule wyłączające

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie internetowej były zawsze poprawne, aktualne i kompletne, dlatego też w razie potrzeby na bieżąco i bez uprzedzenia wprowadzamy do nich zmiany lub uzupełnienia. Niemniej jednak musimy wykluczyć wszelkie gwarancje, odpowiedzialność lub rękojmię za poprawność, aktualność i kompletność. Dotyczy to również wszystkich odnośników, tak zwanych "hiperłączy", które oferujemy bezpośrednio lub pośrednio na tej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych, do których użytkownik dociera za pomocą linków lub innych odnośników.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utracone korzyści), które można przypisać informacjom zawartym na tych zewnętrznych stronach internetowych. Treść niniejszej witryny internetowej jest chroniona prawem autorskim. Zawartość naszej strony internetowej nie może być przekazywana odpłatnie osobom trzecim. Prawa autorskie zabraniają również przechowywania i powielania zdjęć lub grafik z naszej strony internetowej.

Rozstrzyganie sporów online (ODR)

Wolimy wyjaśniać Państwa wątpliwości bezpośrednio z Państwem i dlatego nie uczestniczymy w procedurach mediacji konsumenckiej. Ponadto, nie jesteśmy zobowiązani do udziału w jakimkolwiek postępowaniu rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym dla konsumentów. W przypadku pytań lub problemów prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Można się z nami skontaktować za pomocą formularzy here.

Komisja UE oferuje platformę do rozwiązywania sporów online (ODR). Więcej informacji można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.