1. Umowa

Między Saal-Digital i klientem dojdzie do zawarcia umowy o wyprodukowaniu artykułów foto, gdy Saal-Digital otrzyma przez internet wersję offline (np. naświetlone klisze, CD, pendrive USB) lub pliki ze zdjęciami przysłanymi przez internet.

2. Ceny, warunki płatności

Odpłatność, jaką klient uiszcza na rzecz Saal-Digital za wywołanie i przygotowanie zdjęć,  uregulowana jest obowiązującymi cenami przy zawarciu umowy. Wszystkie płatności, które uiszcza klient, zawierają obowiązujący, ustanowiony prawnie podatek od wartości dodanej VAT.

3. Dostawa i miejsce wykonania zobowiązania

Saal-Digital wysyła produkty na adres do wysyłki podany podczas składania zamówienia. Za wysyłkę pobierane są opłaty. Klient jest informowany o wysokości kosztów dostawy podczas składania zamówienia. Jeśli przypadną do uiszczenia podatki czy opłaty celne, płacone są one przez klienta. Saal Digital jest upoważnione do dostawy częściowej. Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba firmy Saal-Digital.

4. Płatność

Aż do kompletnego zapłacenia, produkty pozostają własnością Saal-Digital. Płatność następuje wyłącznie bezgotówkowo, metodą podaną przez klienta w procesie zamawiania. Rachunki/faktury za zamówienia wysyłane są przez e-mail jako dokument w PDF.

5. Ceny

O ile nie zostało określone inaczej, ceny zawierają podatek VAT. Koszty dostawy są naliczane dodatkowo w zależności od ilości towaru i miejsca przeznaczenia.

6. Odstąpienie

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje przy umowach zawieranych na odległość w przypadku dostawy produktów, które wykonywane są według specyfikacji klienta lub są jednoznacznie dostosowywane do osobistych potrzeb klienta. (z niemieckiego kodeksu cywilnego: wg 312 d ustęp 1 i § 312 d ustęp 4 Nr. 1).

Koniec pouczenia o odstąpieniu

 

7. Odpowiedzialność cywilna

Saal-Digital jest odpowiedzialne w przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, braku gwarantowanych właściwości oraz w przypadku prawa klienta do roszczeń  odszkodowawczych.  Poza tym Saal-Digital jest odpowiedzialne w przypadku działań umyślnych oraz wynikających z zaniedbania własnego lub osób, którym powierzono wykonanie danego zadania. Saal-Digital nie odpowiada za szkody następcze czy pośrednie oraz nietypowe szkody każdego rodzaju. To tyczy się również odszkodowania z tytułu utraconych zysków, utraconych możliwości czy wartości niematerialnych.

8. Polityka prywatności

Saal-Digital posługuje się danymi klientów (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, dane konta bankowego, nr karty kredytowej) zgodnie z niemieckimi ustawami Teledienstdatenschutzgesetz (skr. TDDSG, ustawa o ochronie danych uzyskanych w ramach usług telefonicznych i informatycznych) oraz Bundesdatenschutzgesetz (Ustawa federalna o ochronie danych). Przekazywanie danych osobom trzecim do celów reklamowych jest wykluczone.

9. Klauzula salwatoryjna

W razie gdyby jakikolwiek z postanowień umowy było lub stało się pozbawione mocy prawnej lub stało się niemożliwe do wykonania, pozostała część umowy pozostaje nienaruszona. Pozbawione mocy prawnej lub niemożliwe do wykonania postanowienie zostanie zastąpione każdorazowo właściwym postanowieniem prawnym.

10. Wiadomości E-Mail

Na podany podczas zamówienia adres e-mail wysłane zostaną zarówno potwierdzenie zamówienia, jak i potwierdzenie wysyłki aktualnego zamówienia. W razie problemów dotyczących zamówienia (w przypadku supportu), podany adres e-mail również zostanie użyty. Na podany adres e-mail nie będą wysyłane żadne materiały informacyjne czy maile z reklamą, chyba że podczas zamawiania lub na stronie internetowej Saal Digital klient jednoznacznie (poprzez postawienie haczyka) zgodził się na otrzymywanie takowych wiadomości od Saal Digital.

11. Ponowne zamawianie z funkcjami dodatkowymi

Ponowne zamawianie jak i funkcje dodatkowe są częścią Twojego fotoproduktu a zatem i Twojego zamówienia. W każdej chwili możesz zrezygnować z ponownego zamawiania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na support(at)saal-digital.de. Ponowne zamawianie oferuje Ci możliwość ponownego przywołania Twojego zamówienia bez konieczności wgrywania na nowo danych. Poza tym otrzymasz podgląd online Twojego fotoproduktu, funkcję podzielenia się podglądem z rodziną i znajomymi oraz opcjonalnie dodanie możliwości zakupu.

12. Zażalenia/rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów drogą elektroniczną (ODR), którą można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zachęcamy do bezpośredniego wyjaśniania wszelakich spraw, nie biorąc udziału w postępowaniu arbitrażowym. Ponadto zaznaczamy, że nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w postępowaniu arbitrażowym w organie arbitrażowym do tego powołanym. W przypadku ewentualnych pytań czy problemów, prosimy o bezpośredni kontakt z nami pod tym adresem e-mail support(at)saal-digital.pl.

Stan z dnia 01.02.2017