Nasze zobowiązania

Dowiedz się więcej na temat naszej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej

Photos
usp-heading

Zróżnicowany, wielokulturowy zespół

usp-heading2

Dbałość o środowisko

usp-heading3

Etyczna i odpowiedzialna praca

Najpierw chcielibyśmy się przedstawić

Nasza misja

Celem naszej codziennej pracy jest zachowanie wspomnień naszych klientów w postaci wysokiej jakości fotoproduktów, aby te cenne chwile przetrwały lata i nie uleciały z czasem.

Nasza wizja

Korzystając z siły technologii, oferujemy klientom możliwość zachowania wspomnień nie tylko w postaci wydrukowanej, ale także cyfrowej, w bezpieczny sposób, umożliwiający im dostęp do cennych zdjęć i projektów z dowolnego urządzenia i miejsca oraz ich udostępnianie przez Internet.

Nasze wartości

usp-content

Etyka

Wszyscy pracownicy firmy Saal zobowiązali się przestrzegać kodeksów postępowania i wewnętrznych regulaminów określających podstawowe zasady postępowania w takich obszarach jak etyka pracy, bezstronne i równe traktowanie, różnorodność, ochrona danych i poszanowanie środowiska. Kodeksy te są wciąż aktualizowane i rozszerzane w celu dostosowywania ich do bieżących potrzeb społeczeństwa

usp-content

Doskonałość

Oferowanie najwyższej jakości jest jednym z naszych najważniejszych zobowiązań. Aby go dotrzymywać, stosujemy rygorystyczną kontrolę jakości i zawsze słuchamy opinii naszych klientów. Dzięki temu możemy gwarantować oraz wciąż doskonalić jakość naszych usług i produktów, spełniając oczekiwania klientów.

usp-content

Wydajność

Nieustannie pytamy sami siebie, jak możemy uniknąć marnowania materiałów, energii i wysiłków bez szkody dla jakości oraz innych ważnych wartości, o których dotąd wspomnieliśmy. Dzięki temu zespół Saal nie ustaje w poszukiwaniach sposobów doskonalenia z myślą o wszystkich zainteresowanych stronach przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

Photos

Jak dbamy o środowisko

Jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności za środowisko i nieustannie zachęcamy naszych pracowników, klientów oraz partnerów do działania na rzecz bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, jednocześnie redukując wpływ na środowisko wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Tylko większa świadomość może skłonić wszystkie strony do wspólnego dążenia do jednego celu: identyfikacji i oceny zagrożeń oraz możliwości w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zrównoważonym rozwijaniu firmy.

Zielona energia

Naszym celem jest wytwarzanie lub kupowanie jak największej ilości energii pochodzącej z zielonych, czystych źródeł. To podejście nie tylko przyczynia się do redukcji naszego śladu węglowego, ale również, szczególnie w przypadku samodzielnego wytwarzania energii słonecznej, czyni nas bardziej niezależnymi od zewnętrznych dostawców energii.

usp-content

Nasze panele słoneczne

Ponad 3000 m2 paneli słonecznych (o wydajności przekraczającej 600 kWh) zostało podłączonych do sieci firmy Saal w listopadzie 2020. Od tamtej pory jesteśmy w stanie zaspokoić znaczny procent naszego zapotrzebowania na energię związanego z produkcją wyłącznie za pomocą własnych paneli słonecznych, a w wielu przypadkach zaspokajają one nawet 100% naszego zapotrzebowania.

usp-content

Przejście na mobilność elektryczną 

Wdrożyliśmy plan zrównoważonej mobilności, który obejmuje elektryfikację naszych pojazdów, a także podejmowanie kroków mających na celu umożliwienia również naszym pracownikom przejścia na mobilność elektryczną wolną od emisji CO2. Efektem tego planu jest zakup wielu samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym do firmowej floty.

Recykling

Mamy również świadomość, jak ważna jest segregacja odpadów i recykling. Z tego powodu od wielu lat stosujemy system segregacji odpadów w oddzielnych pojemnikach we wszystkich naszych biurach i zakładach. Miejsca segregacji odpadów są oznaczone takimi samymi kolorami jak pojemniki na ulicach, a także opatrzone wykazami i obrazkami wskazującymi właściwe typy odpadów.

Optymalizacja zasobów

Optymalizacja zasobów jest jednym z najważniejszych aspektów naszego zobowiązania do ochrony środowiska. Przez lata optymalizowaliśmy wszystkie procesy związane z wykorzystaniem materiałów i energii, aby stopniowo redukować nasze negatywne oddziaływanie na środowisko. Mając to na względzie, korygujemy wszystkie nasze procesy wewnętrznie, zarówno na poziomie organizacji, poprzez podnoszenie świadomości pracowników, jak i poprzez skrupulatne dobieranie partnerów, z którym współpracujemy.

usp-content

Energooszczędność

Optymalizujemy nasze zakłady, dążąc do uzyskania wysokiego poziomu energooszczędności. Hale produkcyjne, biura i maszyny są optymalizowane pod kątem ograniczania zużycia energii i tym samym negatywnego wpływu na środowisko.

usp-content

Wykorzystanie surowców (mniej odpadów)

Nasze wymagające procesy produkcyjne są tak skonstruowane, aby surowce były wykorzystywane w największym możliwym stopniu i aby wytwarzanych było możliwie jak najmniej odpadów. W tym celu przestrzegamy uniwersalnych norm jakości, prowadzimy szczegółowe analizy przy projektowaniu i wytwarzaniu produktów, stosujemy specjalistyczny sprzęt produkcyjny i przeprowadzamy wszechstronne kontrole w celu minimalizacji ryzyka jakiegokolwiek błędu. Wszystkie te środki pomagają ograniczyć do minimum ilość odpadów pochodzących z produkcji.

Pakowanie i dostawa

usp-content

Udział plastiku w opakowaniach poniżej 3%

Przez lata staraliśmy się ograniczyć ilość materiałów zużywanych na opakowania. Efektem tego dążenia jest niespełna 3% udział plastiku w aktualnie stosowanych przez nas opakowaniach. Jesteśmy świadomi, jak wielkie ma to znaczenie, i dlatego nadal poszukujemy alternatyw, które pozwoliłyby nam jeszcze bardziej ulepszyć jakość naszych opakowań, zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i z perspektywy klientów. Naszym celem jest zmniejszenie ilości materiałów stosowanych w opakowaniach o 30% do 2023 roku. Jesteśmy przekonani, że skorzystają na tym wszystkie strony: firma, klienci, partnerzy transportowi i środowisko.

usp-content

Redukcja śladu węglowego związanego z dostawami

Nasze zobowiązanie do ochrony środowiska obejmuje również wybór najlepszych partnerów dostarczających produkty do klientów. Dlatego podejmując współpracę z firmami kurierskimi, bierzemy również pod uwagę ich działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz politykę redukcji emisji CO2, taką jak inicjatywa GoGreen firmy DHL oraz certyfikat CO2-Neutral firmy Post AT. Certyfikaty neutralności węglowej tych firm kurierskich są dla nas bardzo ważne, ponieważ jesteśmy współodpowiedzialni za transport przyjazny środowisku.

Photoproduct

Odpowiedzialność względem dostawców

Nasi dostawcy muszą zaakceptować i przestrzegać wszystkich naszych regulaminów oraz zasad zawartych w naszym kodeksie postępowania. Aby mieć pewność, że tak będzie, firma Saal prosi dostawców o dane potwierdzające zgodność z naszymi zasadami.

Przed rozpoczęciem współpracy z nami dostawca musi zaakceptować nasz kodeks postępowania, określający zasady etyki pracy i poszanowania wobec środowiska.

Photos

Odpowiedzialność wobec pracowników

W firmie Saal stosujemy pierwszeństwo pracy zdalnej. Jeśli dana praca może być w pełni wykonywana zdalnie, pracownikom proponuje się opcję pracy z domu lub innego miejsca poza siedzibą firmy. Nie ma jednak problemu, jeśli ktoś nadal woli pracować w tradycyjnym środowisku biurowym. Jakie przynosi to korzyści?

  • Większe zadowolenie pracowników. Pracownicy cenią sobie elastyczność związaną z możliwością pracy z domu.
  • Redukcja emisji CO2 związanej z przejazdami. Oprócz tego, że przyczynia się to do ochrony środowiska, pozwala też pracownikom oszczędzać czas i ograniczać koszty dojazdów.
  • Elastyczny czas pracy. Na większości stanowisk promujemy pracę asynchroniczną, dlatego pracownik nie musi pojawić się w pracy o konkretnej godzinie.
  • Integracja. Poprzez zniesienie nieuniknionych barier wynikających z konieczności przemieszczania się do fizycznej lokalizacji jesteśmy w stanie zintegrować więcej pracowników i stworzyć dla wszystkich równe możliwości rozwoju kariery.
  • Przejrzysta komunikacja. Dzięki scentralizowanej bazie wiedzy i komunikacji zdalnej każdy pracownik, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, ma taki sam dostęp do informacji, zarówno na poziomie działu, jak i całej firmy.