Nasze zobowiązania w zakresie ESG

Różnorodny i wielokulturowy zespół

Różnorodny i wielokulturowy zespół

Ponad 20 narodowości, z równym podziałem na mężczyzn i kobiety

Przyjazny dla środowiska

Przyjazny dla środowiska

W każdej decyzji szukamy najbardziej ekologicznego rozwiązania.

Etyczna i odpowiedzialna praca

Etyczna i odpowiedzialna praca

Szacunek i równe traktowanie ludzi są dla nas nieodzowne

Nasza misja

Celem naszej codziennej pracy jest zachowanie wspomnień naszych klientów w postaci wysokiej jakości fotoproduktów, aby te cenne chwile przetrwały lata i nie uleciały z czasem.

Nasza wizja

Korzystając z siły technologii, oferujemy klientom możliwość zachowania wspomnień nie tylko w postaci wydrukowanej, ale także cyfrowej, w bezpieczny sposób, umożliwiający im dostęp do cennych zdjęć i projektów z dowolnego urządzenia i miejsca oraz ich udostępnianie przez Internet.

Nasze wartości

usp-content

Etyka

Wszyscy pracownicy firmy Saal zobowiązali się przestrzegać kodeksów postępowania i wewnętrznych regulaminów określających podstawowe zasady postępowania w takich obszarach jak etyka pracy, bezstronne i równe traktowanie, różnorodność, ochrona danych i poszanowanie środowiska. Kodeksy te są wciąż aktualizowane i rozszerzane w celu dostosowywania ich do bieżących potrzeb społeczeństwa

usp-content

Doskonałość

Oferowanie najwyższej jakości jest jednym z naszych najważniejszych zobowiązań. Aby go dotrzymywać, stosujemy rygorystyczną kontrolę jakości i zawsze słuchamy opinii naszych klientów. Dzięki temu możemy gwarantować oraz wciąż doskonalić jakość naszych usług i produktów, spełniając oczekiwania klientów.

usp-content

Wydajność

Nieustannie pytamy sami siebie, jak możemy uniknąć marnowania materiałów, energii i wysiłków bez szkody dla jakości oraz innych ważnych wartości, o których dotąd wspomnieliśmy. Dzięki temu zespół Saal nie ustaje w poszukiwaniach sposobów doskonalenia z myślą o wszystkich zainteresowanych stronach przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

usp-content

Równe traktowanie

W Saal nie ma miejsca na dyskryminację. Dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość seksualną jest w naszej organizacji surowo zabroniona. Dotyczy to w szczególności kontaktów z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i sponsorami.

Jak dbamy o środowisko

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nieustannie zachęcamy naszych pracowników, klientów i partnerów do pracy na rzecz bardziej odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko, gdy jest to możliwe. Tylko poprzez podnoszenie świadomości, wszystkie zainteresowane strony mogą być dostosowane do tego samego celu: identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak również możliwości zmniejszenia wpływu na środowisko, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju biznesu.

Zielona energia

Naszym celem jest wytwarzanie lub kupowanie jak największej ilości energii pochodzącej z zielonych, czystych źródeł. To podejście nie tylko przyczynia się do redukcji naszego śladu węglowego, ale również, szczególnie w przypadku samodzielnego wytwarzania energii słonecznej, czyni nas bardziej niezależnymi od zewnętrznych dostawców energii.

usp-content

Nasze panele słoneczne

Ponad 3000 m2 paneli słonecznych (o wydajności przekraczającej 600 kWh) zostało podłączonych do sieci firmy Saal w listopadzie 2020. Od tamtej pory jesteśmy w stanie zaspokoić znaczny procent naszego zapotrzebowania na energię związanego z produkcją wyłącznie za pomocą własnych paneli słonecznych, a w wielu przypadkach zaspokajają one nawet 100% naszego zapotrzebowania.

usp-content

Przejście na mobilność elektryczną 

Wdrożyliśmy plan zrównoważonej mobilności, który obejmuje elektryfikację naszych pojazdów, a także podejmowanie kroków mających na celu umożliwienia również naszym pracownikom przejścia na mobilność elektryczną wolną od emisji CO2. Efektem tego planu jest zakup wielu samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym do firmowej floty.

Recykling

Mamy również świadomość, jak ważna jest segregacja odpadów i recykling. Z tego powodu od wielu lat stosujemy system segregacji odpadów w oddzielnych pojemnikach we wszystkich naszych biurach i zakładach. Miejsca segregacji odpadów są oznaczone takimi samymi kolorami jak pojemniki na ulicach, a także opatrzone wykazami i obrazkami wskazującymi właściwe typy odpadów.

Optymalizacja zasobów

Optymalizacja zasobów jest jednym z najważniejszych aspektów naszego zobowiązania do ochrony środowiska. Przez lata optymalizowaliśmy wszystkie procesy związane z wykorzystaniem materiałów i energii, aby stopniowo redukować nasze negatywne oddziaływanie na środowisko. Mając to na względzie, korygujemy wszystkie nasze procesy wewnętrznie, zarówno na poziomie organizacji, poprzez podnoszenie świadomości pracowników, jak i poprzez skrupulatne dobieranie partnerów, z którym współpracujemy.

usp-content

Energooszczędność

Optymalizujemy nasze zakłady, dążąc do uzyskania wysokiego poziomu energooszczędności. Hale produkcyjne, biura i maszyny są optymalizowane pod kątem ograniczania zużycia energii i tym samym negatywnego wpływu na środowisko.

usp-content

Wykorzystanie surowców (mniej odpadów)

Nasze wymagające procesy produkcyjne są tak skonstruowane, aby surowce były wykorzystywane w największym możliwym stopniu i aby wytwarzanych było możliwie jak najmniej odpadów. W tym celu przestrzegamy uniwersalnych norm jakości, prowadzimy szczegółowe analizy przy projektowaniu i wytwarzaniu produktów, stosujemy specjalistyczny sprzęt produkcyjny i przeprowadzamy wszechstronne kontrole w celu minimalizacji ryzyka jakiegokolwiek błędu. Wszystkie te środki pomagają ograniczyć do minimum ilość odpadów pochodzących z produkcji.

Produkcja i pakowanie

usp-content

Papiery z certyfikatem FSC®

W procesie produkcji naszych wyrobów używamy wyłącznie papieru z certyfikatem F SC®. Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) gwarantuje, że papier został wyprodukowany w sposób zrównoważony, zgodnie z rygorystycznymi protokołami środowiskowymi i etycznymi dotyczącymi gospodarki leśnej. W ten sposób wspieramy odpowiedzialny i zrównoważony rozwój na całym świecie.

usp-content

Mniej niż 3 % zużycia tworzyw sztucznych w opakowaniach

Od lat stawiamy sobie za cel zmniejszenie ilości materiału wykorzystywanego w naszych opakowaniach. Efektem tego zobowiązania jest wykorzystanie mniej niż 3% plastiku w naszych obecnych opakowaniach, dzięki czemu od 2021 roku zmniejszyliśmy zużycie plastiku o około 50%. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z wagi tej sprawy, nadal poszukujemy alternatywnych rozwiązań, aby wciąż podnosić jakość naszych opakowań, dokładając wszelkich starań, aby znaleźć dobrą równowagę między byciem jak najbardziej przyjaznym dla środowiska i dostarczaniem bezpiecznych opakowań dla naszych klientów. Naszym celem jest zmniejszenie ilości materiałów wykorzystywanych w opakowaniach o 30% w 2023 roku, nie tylko plastiku, ponieważ robimy już stały postęp w redukcji innych materiałów, takich jak papier czy karton w opakowaniach. Jesteśmy przekonani, że jest to sytuacja korzystna dla wszystkich interesariuszy: organizacji, klientów, partnerów transportowych i środowiska.

Zmniejszanie śladu węglowego

Celem Saal jest maksymalne ograniczenie emisji CO2 w ramach naszej działalności zgodnie z 13. celem SDGs (Climate Action). Dlatego mamy projekt fotowoltaiczny, kupujemy energię ze źródeł odnawialnych i stale optymalizujemy procesy operacyjne, aby nasz ślad węglowy był jak najmniejszy.

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska obejmuje również wybór najlepszych partnerów, którzy dostarczają nasze produkty do klientów. Dlatego bierzemy również pod uwagę politykę zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2 stosowaną przez firmy logistyczne, z którymi współpracujemy, np. inicjatywę GoGreen firmy DHL czy certyfikat CO2-Neutral firmy Post AT. Certyfikat neutralności CO2 jest ważną częścią naszej współpracy z tymi firmami transportowymi, ponieważ dzielimy się odpowiedzialnością za dostawy przyjazne dla klimatu.

Photoproduct

Kompensacja CO2 zatwierdzona przez TÜV Rheinland

Na stronie 2020 nasz CCF został obliczony przez TÜV Rheinland dla zakresów 1 i 2 oraz 3.3, zgodnie ze standardami GHG Protocol. Wynik to 846,54 t ekwiwalentu CO2. Postanowiliśmy podjąć działania i zrównoważyć nasze emisje CO2 poprzez udział w projekcie energii wiatrowej w Meksyku. Ta akcja kompensacji emisji CO2 została zatwierdzona przez TÜV Rheinland, dzięki czemu Saal Digital Fotoservice GmbH uzyskał certyfikat firmy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Odpowiedzialność wobec dostawców

Odpowiedzialność wobec dostawców

Nasi dostawcy muszą zaakceptować i przestrzegać wszystkich polityk i zasad zawartych w naszym kodeksie postępowania. Aby zapewnić taką zgodność, Saal poprosi ich o niezbędne informacje, które to poświadczą.

Aby z nami współpracować, muszą zaakceptować nasz kodeks postępowania, związany z etyczną pracą i poszanowaniem środowiska.

Odpowiedzialność wobec pracowników

Odpowiedzialność wobec pracowników

W Saal stosujemy strategię remote-first workplace. Tak długo, jak dana praca może być w pełni wykonywana zdalnie, nasi pracownicy otrzymują domyślnie możliwość pracy z domu lub innej lokalizacji poza naszymi biurami korporacyjnymi. Dla tych, którzy nadal wolą pracować w tradycyjnej przestrzeni biurowej, nie stanowi to problemu. Jakie są korzyści?

  • Zwiększona satysfakcja pracowników. Pracownicy cenią sobie elastyczność, która wiąże się z pracą w domu.
  • Uniknięcie emisji CO2 spowodowanej transportem. Jest to nie tylko podejście przyjazne dla środowiska, ale również pomaga naszym pracownikom zaoszczędzić czas dojazdu i koszty transportu.
  • Elastyczne godziny pracy. Na większości stanowisk wspieramy pracę asynchroniczną, więc nie ma potrzeby bycia obecnym w określonym czasie.
  • Inkluzywność. Usuwając nieuniknione bariery związane z koniecznością przemieszczania się do fizycznej lokalizacji, udaje nam się zintegrować większą liczbę pracowników i stworzyć równe możliwości kariery dla każdego.
  • Przejrzysta komunikacja. Dzięki scentralizowanej bazie wiedzy i zdalnej komunikacji każdy pracownik, niezależnie od miejsca pobytu, ma takie same możliwości uzyskania informacji ogólnych lub dotyczących konkretnego działu.
Darowizny i sponsoring

Darowizny i sponsoring

Wspieranie inicjatyw związanych z darowiznami i sponsoringiem jest dla nas ważne, a wybrane inicjatywy i partnerzy muszą być zgodni z naszymi wartościami korporacyjnymi, oświadczeniami dotyczącymi CSR i kodeksem postępowania. Ponadto przy wyborze inicjatyw, które chcielibyśmy wesprzeć, kierujemy się określonymi wytycznymi.

Jeśli chcesz przesłać nam prośbę o sponsoring lub darowiznę, napisz do nas wiadomość e-mail na adres initiatives@saal-digital.com. Chętnie dowiemy się więcej o Twoim projekcie.

Dowiedz się więcej o naszych projektach dotacyjnych

95.000 zł Darowizna dla organizacji pozarządowej Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Jesteśmy świadomi, że wspomnienia są bardzo ważną częścią ludzkiego doświadczenia. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć badania nad chorobą Alzheimera, których ostatecznym celem jest spowolnienie lub zatrzymanie jej rozwoju. Alzheimer Forschung Initiative e.V. od 1995 roku angażuje się w działania na rzecz wyleczenia choroby Alzheimera poprzez niezależne finansowanie badań.

Nasza inicjatywa: Wsparcie (w formie darowizny pieniężnej) konkretnego projektu, którego celem jest poznanie mechanizmów komórkowych prowadzących do rozprzestrzeniania się szkodliwych złogów tau w chorobie Alzheimera.

Fotoksiążki dla społeczności edukacyjnej

Saal Digital od lat wspiera przedszkola i szkoły, oferując darmowe lub zniżkowe produkty fotograficzne. Naszym celem zawsze była pomoc dzieciom w zachowaniu wspaniałych wspomnień z lat szkolnych i kolegów z klasy, a także pomoc w dzieleniu się tymi wyjątkowymi chwilami z najbliższymi.

Nasza inicjatywa: Zaoferowanie społeczności szkolnej możliwości zaprojektowania klasowej Fotoksiążki i zamówienia jej bezpłatnych egzemplarzy dla wszystkich uczniów klasy.

Wspieranie rodzin po stracie ciąży lub śmierci niemowlęcia

Przechodzenie przez stratę ciąży lub śmierć niemowlęcia może być bardzo trudne dla rodziny. Wiemy, jak wielką moc mają wspomnienia i zdjęcia, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć organizację, która specjalizuje się w opiece nad rodzinami przeżywającymi te trudne chwile.

Nasza inicjatywa: Przekazanie odbitek w formie darowizny, aby mogły być częścią terapii oferowanej przez organizację, która pomaga rodzinom w zdrowieniu.

Współpraca z fundacją Make-A-Wish

Make-A-Wish to międzynarodowa organizacja pozarządowa. Jej celem jest pomaganie dzieciom w wieku od 2 do 18 lat w spełnieniu niektórych ich życzeń, aby na ich twarzach pojawił się uśmiech. Pasja i odpowiedzialność fundacji są zbieżne z naszymi wartościami, dlatego chcieliśmy pomóc im w ich pracy.

Nasza inicjatywa: Rozdanie rodzinom darmowych Fotoksiążek jako sposób na wsparcie ich w tej trudnej sytuacji