Jako profesjonalny klient możesz przesłać do nas Twoją fotoksiążkę bezpośrednio przez webshop!

Dla profesjonalnych designerów, grafików czy fotografów oferujemy bezpośrednią możliwość wgrania PRO - przez webshop. Tym samym możesz zaprojektować Twoją fotoksiążkę np. w InDesign, Photoshop czy QuarkXPress i załadować ją jako np. PDF bez konieczności instalacji naszej aplikacji. Przy projektowaniu całych stron ważne jest, żeby się trzymać naszych wytycznych (patrz niżej). Tylko wtedy możemy zagwarantować znakomity efekt.

Przesyłanie danych/zamawianie: fotoksiążkę możesz załadować bezpośrednio w naszym webshopie. Po załadowaniu i wypełnieniu możesz na życzenie zmienić kolejność stron a potem wygodnie zamówić książkę.

PDF-Upload

Wskazówki dotyczące tworzenia plików

Podczas tworzenia projektów w zewnętrznych programach, prosimy o przestrzeganie wskazówek, które udostępniamy Wam poniżej.

Zobacz informacje dla profesjonalistów

PDF-Upload w webshopie

1. Uruchom Webshop.
2. W kategorii fotoksiążka wybierz żądany format i skonfiguruj swoją fotoksiążkę, klikając na "Projektuj".
3.  Wybierz PDF-Upload.
4. Przed dodaniem plików PDF  prosimy o sprawdzenie następujących punktów:
- Podczas tworzenia projektów w PDF należy przestrzegać informacji podanych na naszej stronie, zależnie od wybranego formatu i ilości stron w fotoksiążce.
- W celu osiągnięcia optymalnych efektów  należy przestrzegać podanych wymiarów.
- Projekt okładki i rozkładówek należy utworzyć jako osobne PDF, zgodnie z poprawnymi wymiarami.
5. Ładowanie plików PDF może potrwać kilka minut. Zdjęcia będą w tym czasie wyświetlane ewentualnie w innym formacie i w innej kolejności, niż żądana. Prosimy poczekać, aż wszystkie zdjęcia będą wgrane.
6. Ilość wgranych zdjęć można znaleźć w dolnej części webshopu.
7. Aby prawidłowo wyświetlić podgląd projektu, należy kliknąć "Dalej".
8. Wszystkie zdjęcia zostaną automatycznie rozmieszczone.
9. Prosimy o sprawdzenie wszystkich stron i, jeśli to konieczne, wprowadzenie zmian.

PDF-Upload

Informacje dla profesjonalistów odnośnie tworzenia danych

 • Zamieszczaj dane zawsze w standardzie kolorów sRGB. 
 • Możesz załadować pliki PDF lub jpg  do webshopu.
 • Nie radzimy umieszczania elementów bezpośrednio na ramce przycięcia. Polecamy umieszczanie zdjęć albo za ramką aż do randu (wtedy te wystające części zostaną odcięte) albo zachowanie ok. 1 cm odstępu od tej ramki.
 • Czcionki: Proszę pamiętać, że czcionki muszą być zawsze osadzone w pliku PDF, alternatywnie można je również przekonwertować na ścieżki.
 • Minimalna wielkość czcionki: Zwróć uwagę, że wielkości czcionek mogą różnie wypadać. Przy czcionkach bez szeryfów, czcionka normalna i pogrubiona powinna wynosić min. 8 pt. (np. Arial). Przy czcionkach z szeryfami (normalna, pogrubiona), proszę stosować wielkości co najmniej 10 pt. (np. Times New Roman).
 • Nie polecamy używania grubości pisma "light" przy czcionkach mniejszych niż 12 pt. W razie gdybyś użył/a jasnego pisma na ciemnym tle, wielkość czcionki powinna wtedy wynosić co najmniej 14 pt.
 • Grubość kresek: W przypadku linii, grubość konturu nie powinna być mniejsza niż 1 pt.
 • Nie wstawiaj pasera (celownika) lub sznytu (lini cięcia). 
 • W podanej ilości stron fotoksiążki nie są wliczone okładki (strona przednia i tylna).
 • Dane przycięcia i obszaru zagięcia są wartością podaną dla jednej strony, dlatego np. przy fotoksiążce z kartą składającą się z dwóch stron, należy podwoić wartość z prawej i lewej strony.
 • W fotoksiążkach, na przedniej i tylnej stronie okładki, należy wstawić zdjęcie.
 • Strony wewnętrzne okładki w fotoksiążkach można dowolnie zaprojektować. Jeśli chcesz mieć je w kolorze białym, muszą one pozostać puste - bez zdjęcia. (fotoksiążka zaczyna się już na wewnętrznej stronie okładki)
 • PDF-y muszą po eksportowaniu przez Adobe Acrobat Pro zostać zoptymalizowane. (zobacz instrukcję niżej)
 • Upload nie jest ograniczony do określonej wielkości danych.
 • Przed zamówieniem każda strona musi zostać sprawdzona. Przy ewentualnych odchyleniach prosimy o kontakt. Przy 100% widoku możesz sprawdzić dokładnie Twoje pliki. W przypadku błędów, które widoczne są już w podglądzie, nie masz prawa do reklamacji wyprodukowanego produktu.

Wskazówki dla profesjonalistów

Eksport PDF (zalecany podczas korzystania z InDesign i QuarkXPress): Zalecamy, aby zawsze używać opcji dot. wysokiej jakości druku do eksportu PDF lub korzystać z naszych specyfikacji Adobe PDF Saal Digital. Następnie należy zmienić docelową przestrzeń barw w "Output" na roboczą przestrzeń barw RGB - sRGB IEC61966-2.1 (patrz zrzut ekranu poniżej). Jeśli używasz funkcji podwójnych stron (dla fotoksiążek) z programem do układania, takim jak QuarkXPress lub InDesign, upewnij się, że zaznaczono pole „Print Sheets“ (QuarkXPress = Moutning Surfaces) podczas eksportu PDF. Ważne jest, aby każda podwójna strona była zapisana w formacie PDF jako jedna strona.

Upewnij się, że pole wyboru "Use interface settings of the document" jest zaznaczone (patrz zrzut ekranu poniżej).

Nie trzeba łączyć plików PDF (okładka podwójna i strony wewnętrzne), można również wgrać 2 PDFy. 

Prosimy zawsze optymalizować PDF przed wysłaniem, aby zmniejszyć ilość danych i przekonwertować wszelkie maski, folie i metadane, które mogą powodować problemy podczas importu.

Specyfikacje eksportowe

Spady (dla eksportu PDF): Proszę zaznaczyć pole dot.  ustawień spady dokumentu w polu eksportu PDF "Marks and Bleeds", jeśli już został określony spad w dokumencie.

PDF Export

Adobe PDF Presets: Aby uniknąć problemów przy generowaniu danych gotowych do druku, oferujemy również nasze Saal Digital Joboptions do bezpłatnego pobrania w celu eksportu PDF. Można ich używać do wszystkich wersji programu InDesign. Proszę pobrać Joboptions stąd i zainstalować je na swoim komputerze.

Aby pobrać Joboptions w programie InDesign lub Photoshop, kliknij na File i pod Adobe PDF Presets, wybierz Define. Następnie kliknij na Load i wybierz Saal Digital.joboptions  z lokalizacji na komputerze.
Możesz teraz wybrać profil Saal DigitalAdobe PDF Presets, a następnie wyeksportować swój plik PDF.

Joboptions

Optymalizacja PDF

Otwórz Twój PDF w Adobe Acrobat Pro i wybierz „Plik -> Zapisz jako -> Zoptymalizowany plik PDF“ i zaznacz nastepujące rzeczy:

Utwórz zgodny z: „Zachowaj istniejący“

 • Zdjęcia: Tutaj polecamy próbkowanie dwusześcienne zdjęć powyżej 300 dpi do 300 dpi lub 301 dpi (JPEG, maksymalna jakość)
 • Czcionki: Zaznacz "Nie osadzaj żadnej czcionki"
 • Przezroczystość: tutaj wybierz „wysoka rozdzielczość“
 • Pomiń objekty: tutaj zaznacz wszystko poza
  - Konwertuj gładkie linie na krzywe
  - Wykryj i scal fragmenty obrazu
   
 • Pomiń dane użytkownika: tutaj zaznacz wszystko
 • Wyczyść: Opcje kompresji obiektów ustaw na „skompresuj strukturę dokumentu“ oraz zaznacz wszystko oprócz
  - Do strumieni kodowanych metodą LZW stosuj metodę Flate
  - Odrzuć nazwane miejsca docelowe bez odniesień
  - Optymalizuj plik PDF do szybkiego oglądania w sieci

 

Specjalnie dla Photoshop
Jeśli pracujesz w programie typu Photoshop, polecamy zapisywanie stron widzących (rozkładówek) jako jpg (Q= 10). Nazwij Twoje zdjęcia numerami (01..., 02..., ...). Dzięki temu numerowaniu możesz potem automatycznie wypełnić książkę.

Eksportowanie wielostronicowego pliku PDF
W CS3/CC/CS6: Masz możliwość zapisania większej ilości dokumentów do postaci wielostronicowego pliku PDF. Wejdź w Plik -> Automatyzacja -> Prezentacja PDF. Kliknij na "Dodaj otwarte pliki", żeby zapisać wszystkie otwarte pliki w jednym dokumencie PDF. Dodatkowo wybierz "plik wielostronicowy". W CS4: W CS4 ta funkcja jest wintegrowana w Adobe Bridge. Wybierz przez Panel Foldery dowolne pliki. Potem idź do panelu wyjścia (Okno -> Przestrzeń robocza -> Wyjście; pojawi się po prawej stronie). Potem wybierz "PDF" i w menu "Szablon" wybierz "Własne". Teraz podaj dokładną wielkość stron. W dziale "Układ" ustaw odstępy (góra, dół ...) na zero. Przy "nakładkach", "stopce" i "odtwarzaniu" nie powinno być nic zaznaczone. Obszar "znak wodny" możesz zignorować i zapisać dokument.

Specjalnie dla Scribus
Od wersji 1.4.4 czcionki mogą byc osadzone w PDF. We wszystkich starszych wersjach przekształć czcionkę przed eksportowaniem PDF-u na ścieżki/krzywe.
Uwaga: Przygotowywanie produktów wielostronicowych jest w programie Scribus możliwe, jednakże podczas eksportowania, rozkładówki (strony podwójne), będą eksportowane jako dwie strony pojedyncze. W przypadku fotoksiążek, plik PDF w naszym webshopie powinien składać się z rozkładówek, wtedy będą one mogły zostać poprawnie zinterpretowane. Aby mimo to móc utworzyć projekt w programie Scribus, proponujemy zapisanie pojedynczej strony w formacie strony podwójnej oraz naniesienie linii pomocniczych.

Zaprojektuj teraz
Zaprojektuj teraz