Łączenie zewnętrznego edytora obrazów z oprogramowaniem

Łączenie zewnętrznego edytora obrazów z oprogramowaniem

Możesz użyć zewnętrznego programu do edycji obrazów, aby edytować swoje obrazy bezpośrednio w oprogramowaniu Saal Design. Aby to zrobić, kliknij najpierw w programie małą ikonę koła zębatego oznaczającą ustawienia. W sekcji Ścieżki znajduje się sekcja Zewnętrzny edytor obrazów. Jeśli klikniesz na znajdujący się tam przycisk klucza, możesz wybrać program ze swojego systemu do edycji obrazów.

Linking an external image editor to the software

Po zapisaniu wybranego programu do edycji obrazów kliknij OK w prawym dolnym rogu. Twoje ustawienia zostały zapisane. Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy na obrazie w swoim projekcie i wybierz opcję Otwórz w zewnętrznym edytorze. Obrazek zostanie otwarty w edytorze obrazów.

Open with an external editor

Po zakończeniu edycji zapisz obraz i wróć do oprogramowania Saal Design. Kliknij na Zakończono edy cję obrazu, a stary obraz zostanie zastąpiony nowym edytowanym obrazem.

Image editing completed