Twórz pliki w programie Photoshop

Twórz pliki w programie Photoshop

Aby zaprojektować swoje produkty fotograficzne w programie Photoshop, możesz pobrać szablony Photoshop stworzone specjalnie dla każdego produktu. Szablony te są zaprojektowane z dokładnymi wymiarami produktu fotograficznego i zawierają wytyczne, które pomogą Ci w procesie projektowania. Pliki PDF dla każdego produktu znajdziesz w strefie Professional odpowiedniej kategorii. Najpierw wybierz produkt, który chcesz zaprojektować w tej kategorii, a zostanie wyświetlona lista dostępnych formatów. Następnie możesz pobrać żądany szablon, aby rozpocząć projektowanie.

Hardcover Photo Book PSD in website

Pliki PSD

Wszystkie pliki PSD zawierają wytyczne dotyczące spadów, które należy wziąć pod uwagę podczas umieszczania elementów w projekcie. Upewnij się, że elementy są umieszczone w odpowiedniej odległości od obszaru spadu. W przypadku produktów wielostronicowych, takich jak Fotoksiążka, znajdziesz wytyczne wskazujące różne sekcje książki. Okładka PSD jest podzielona na trzy obszary:

 1. Okładka tylna
 2. Przednia okładka
 3. Grzbiet
  Rozmiar grzbietu zależy od liczby stron i jest reprezentowany przez dwie linie pośrodku, podczas gdy otaczające linie wskazują zakres zagięcia.
 4. Linia spadu
  Unikaj umieszczania obrazów lub obiektów na tej linii.

Cover PSD in Photoshop

Szablon PSD dla stron wewnętrznych jest podzielony na dwie sekcje:

 1. Rozkładówka
  Złożony środek podwójnej strony.
 2. Linia spadu
  Unikaj umieszczania obrazów lub obiektów na tej linii.

Spreads PSD in Photoshop

Nazywanie plików wielostronicowych

Podczas tworzenia produktu wielostronicowego, takiego jak Fotoksiążka lub Kalendarz, ważne jest, aby zwracać uwagę na nazewnictwo plików. Aby zapewnić prawidłową kolejność stron podczas przesyłania, ważne jest, aby zmienić nazwy stron za pomocą kolejnych numerów (01, 02 itd.). Spowoduje to automatyczne uporządkowanie stron Twojego wielostronicowego produktu.

Plik JPG

Możesz przesyłać pliki JPG za pomocą trybu przesyłania PDF. Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecamy zapisywanie plików w formacie JPG z najwyższą możliwą jakością i zaznaczenie pola wyboru profilu sRGB IEC61966-2.1 ICC.

Plik PDF

Aby wyeksportować projekt do pliku PDF z optymalnymi wynikami, zalecamy użycie ustawienia wstępnego Saal Digital. Możesz pobrać plik opcji zadania tutaj. Po pobraniu i rozpakowaniu pliku otwórz program Photoshop i przejdź do opcji Edycja w górnym menu, a następnie kliknij opcję Adobe PDF Preset. Otworzy się nowe okno, w którym możesz kliknąć przycisk Wczytaj i wybrać pobrany plik ustawień wstępnych. Po wybraniu kliknij Zapisz jako... i nadaj mu nazwę do zapisania.

Adobe PDF Preset window

Zapisując pliki w formacie PDF, wybierz ustawienie Saal Digital Preset, które zapisałeś w oknie Zapisz Adobe PDF.

Save Adobe PDF with preset

Jeśli nie korzystasz z ustawienia Saal Digital, dopilnuj kilku szczegółów w ustawieniach Adobe PDF. Ustaw kompresję na JPEG z maksymalną jakością. W sekcji Wyjście zmień konwersję kolorów na Konwertuj na miejsce docelowe i wybierz Przestrzeń kolorów RGB - sRGB IEC61966-2.1 w polu Miejsce docelowe.

Wielostronicowy plik PDF

Możesz zapisać wiele dokumentów jako jeden wielostronicowy plik PDF. Przejdź do Plik > Automatyzuj > Prezentacja PDF. W oknie dialogowym Opcje wyjściowe zaznacz pole wyboru Dokument wiel ostronicowy. W sekcji Pliki źródłowe dodaj pliki, które chcesz dołączyć do wielostronicowego pliku PDF. Wybierając opcję Dodaj otwarte pliki, uwzględnisz wszystkie aktualnie otwarte pliki w programie Photoshop. Możesz także użyć przycisku Przeglądaj, aby dodać zapisane pliki. Ułóż strony w żądanej kolejności, upewniając się, że okładka jest umieszczona jako pierwsza. Na koniec kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć wielostronicowy plik PDF.

PDF Presentation window

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: