Format plików w aplikacji Saal Design

sswp, sswpm, sswpi i sswpc: projekty są zapisywane w tych formatach plików. Nie da się ich importować.

sswpr lub sswprm: projekty są zapisywane w tych formatach plików podczas ich eksportu. Mogą być one również ponownie importowane w tych formatach.