Rozdzelczość, przestrzeń barw oraz formaty plików przy fotoproduktach

W naszej aplikacji Saal Design można wgrywać zdjęcia w formatach JPEG oraz PNG. Aby przyspieszyć przesyłanie zdjęć, prosimy o korzystanie z plików w formacie JPEG.

Przestrzeń RGB
Prosimy o tworzenie plików zdjęciowych w przestrzeni RGB.
Więcej na ten temat można poczytać tutaj: sRGB, Adobe RGB i ProPhoto RGB.

Format pliku JPEG 
Aby zmniejszyć wielkość pliku i przyspieszyć proces przesyłania, polecamy zapisywanie zdjęć w formacie JPEG. Aby osiągnąć optymalną jakość, polecamy wybieranie takich o Q=90. Zbyt duża kompresja (do poniżej 70) prowadzi do obniżenia jakości, zwłaszcza w kolorach jak np. czerwony. Podczas pracy z Adobe Photoshop można ustawić kompresję do 8 lub wyższą. Takie wartości nie prowadzą do widocznych strat jakości. Nieskompresowane pliki (np. TIFF czy Photoshop PSD) można łatwo zmienić na skompresowane pliki, zapisując je w formacie JPEG.

Optymalna rozdzielczość dla odbitek wysokiej jakości
Optymalna rozdzielczość wynika z detali zdjęcia, wielkości pliku oraz maksymalnej możliwej rozdzielczości urządzenia wyjściowego.

Lista odpowiednich rozdzielczości produkcyjnych naszych produktów znajduje się na stronach dot. danych produktów pod pozycją Profi info.

Dysponując szybkim połączeniem internetowym, przesyłanie również większych plików nie powinno stanowić problemu 
Aby uzyskać znakomitą jakość, należy używać plików o rozdzielczości 300-400 dpi (120 pix/cm). Przy takiej rozdzielczości pliki są większe niż w przypadku mniejszej rozdzielczości. Dobrą jakością wyjściową gwarantuje rozdzielczość 200 dpi (80 pix/cm). Jakość minimalną można osiągnąć używając plików o rozdzielczości 100 dpi (40 pix/cm). 

Jak edytować zdjęcia, aby miały w optymalną jakość wyjściową?
Jakość wyjściowa jest związana z kompresją zdjęcia i z formatem pliku. Podczas pobierania zdjęć z aparatu, ich format to najczęściej JPEG. Każda kompresja zdjęć prowadzi do strat na pliku, nawet jeśli nie są one widoczne gołym okiem. Aby uniknąć dalszych strat, należy postępować w następujący sposób: proszę pobrać zdjęcia z aparatu (w standardowym, skompresowanym formacie standardowym). Następnie trzeba zapisać zdjęcie w nieskompresowanym formacie, np. TIFF lub PSD. Wtedy można edytować zdjęcie, bez konieczności kompresji zdjęcia przy każdym zapisywaniu, co mogłoby doprowadzić do utraty jakości. Jak tylko zdjęcie zostało edytowane, należy je zapisać w skompresowanym formacie JPEG, aby zmniejszyć wielkość zdjęcia. Im mniejszy plik, tym szybszy czas przesyłania zdjęcia.

Optymalną rozdzielczość dla danego produktu można znaleźć na naszej stronie pod kategorią każdego produktu, w zakładce "Profi info".