Softproof w Affinity Photo

W programie Affinity Photo nasze profile ICC można wybrać jako "Proofing Profile" poprzez "Adjustment" > "Softproof" po ich zainstalowaniu. Obraz zostanie wyświetlony w softproof.Mimo że można ustawić priorytet renderowania (Render Intent) i kompensację głębi (Black Point Compensation), brakuje funkcji "Symulacja koloru papieru". Dlatego zalecamy, by w chwili obecnej nie używać funkcji Softproof w Affinity Photo w naszym obiegu pracy. Bez odpowiednich ustawień nie można zagwarantować dokładnego odwzorowania kolorów.