Softproofing w Capture One Pro

W programie Capture One Pro nasze profile ICC mogą zostać wybrane po ich zainstalowaniu przez "View" > "Proof Display for Profile". Obraz zostanie następnie wyświetlany w softproof.
Inne ważne ustawienia, takie jak priorytet renderowania, kompensacja głębi lub symulacja koloru papieru, nie mogą być dokonane dla każdego profilu ICC. Dlatego też zalecamy, aby w przypadku naszych artykułów nie używać funkcji softproof w Capture One. Bez niezbędnych ustawień nie można zagwarantować wiernego odwzorowania kolorów.