sRGB, Adobe RGB (1998) i ProPhoto RGB

W przypadku odbitek, możesz nam przysłać pliki w formatach sRGB (sRGB IEC61966-2.1), Adobe RGB (1998) i ProPhoto RGB.

Jeśli chodzi o inne produkty, dozwolone formaty są różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z produktem jedno- czy wielozdjęciowym:

  • W przypadku produktów jednozdjęciowych (produkt składa się z jednego zdjęcia) możesz przysłać pliki w formatach sRGB, Adobe RGB (1998) i ProPhoto RGB. 
  • W przypadku produktów wielozdjęciowych (kolaż) wszystkie zdjęcia powinny być w tym samym formacie. Proponujemy przysyłanie zdjęć w sRGB
  • W przypadku fotoksiążek i fotokalendarzy przysyłane zdjęcia powinny mieć format sRGB.

Proszę zwrócić uwagę:

  • Przy profilu Adobe RGB (1998) istotne jest poprawne oznaczenie "Adobe RGB (1998)". Tylko wtedy plik może zostać prawidłowo rozpoznany!
  • Prosimy nie przysyłać nam zdjęć z osadzoną przestrzenią barw z aparatu.
  • Przestrzeni barw z aparatu np. Nikon sRGB 4.0.0.3002 nie możemy poprawnie przetworzyć
  • Prosimy nie przysyłać zdjęć w przestrzeniach CMYK oraz ECI