Puste kartki z kodem QR

Puste kartki z kodem QR

Ta opcja umożliwia utworzenie wybranej liczby Kartek QR, które zostaną rozdane uczestnikom przed lub w dniu sesji zdjęciowej. Każdy QR będzie zawierał link do indywidualnej galerii i będzie zawierał umowę o ochronie prywatności do podpisania przez uczestnika. Możesz aktywować tę opcję podczas konfigurowania zadania fotograficznego, a następnie kliknąć Kontynuuj.

Puste Kartki z kodem QR

1. Utwórz grupy

Wyświetlone zostanie menu tworzenia grup. Wprowadź nazwy grup (np. klas) w polu Nazwa grupy. Aby dołączyć dodatkowe grupy, kliknij przycisk Dodaj, co spowoduje utworzenie kolejnego pola Nazwa grupy. Grupy można usunąć, wybierając ikonę kosza. Do utworzenia zadania fotograficznego wymagana jest co najmniej jedna grupa. Po zakończeniu kliknij Kontynuuj.

Tworzenie grup

2. Skonfiguruj grupy

Następnie skonfiguruj każdą z utworzonych grup w następujący sposób:

Liczba uczestników: Wybierz liczbę uczestników dla każdej grupy. Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz później dodać więcej uczestników.

Grupa lub klasa: Wybierz grupę do skonfigurowania.

Rodzaj zdjęć: Określ różne typy zdjęć, które można później zrobić grupie.

Po skonfigurowaniu grupy kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu, aby zapisać ustawienia. Ustawienia grupy zostaną wyświetlone w tabeli na dole. Możesz pobrać kod QR z tego menu, klikając przycisk Pobierz.
Po skonfigurowaniu wszystkich grup kliknij przycisk Kontynuuj.

Konfiguracja grup

3. Sprawdź zadanie fotograficzne

Utworzone zadanie fotograficzne zostanie otwarte zgodnie z konfiguracją. Wszystkie informacje o każdej utworzonej grupie są wyświetlane w tabeli. Jeśli chcesz, możesz utworzyć nową grupę, wpisując jej nazwę w polu Nowa grupa u góry i klikając przycisk Add (Dodaj).

W prawej kolumnie wyświetlane są wszystkie menu w ramach zadania fotograficznego. Domyślnie wyświetlane jest menu Ogólne. Z tego miejsca możesz zmienić ustawienia zadania fotograficznego. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Menu ogólne.

Utworzone zadanie fotograficzne

4. Puste kartki QR

Musisz wydrukować puste kartki QR i rozdać je przed sesją zdjęciową. Musisz upewnić się, że każdy uczestnik podpisze RODO i zachowa kod QR w celu uzyskania dostępu do galerii. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kody QR.

Każda karta QR musi zostać sfotografowana dla każdego uczestnika, aby zapewnić automatyczne sortowanie zdjęć.

5. Po zakończeniu dnia zdjęciowego

Po zakończeniu dnia zdjęciowego musisz przesłać zdjęcie z kodem QR każdego uczestnika wraz z wybranymi zdjęciami, które chcesz udostępnić lub sprzedać. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolejnych kroków i funkcji, przeczytaj artykuł Workflow - przewodnik krok po kroku.