Tło

Tła mogą być dodawane do Twoich produktów fotograficznych w celu zwiększenia ich atrakcyjności wizualnej. W przeciwieństwie do pól wypełnienia, które można dowolnie umieszczać i zmieniać ich rozmiar, tła wypełniają całą stronę produktu fotograficznego. Możesz uzyskać dostęp do różnych opcji tła, klikając przycisk Tło w menu po prawej stronie.

Menu tła w prawej kolumnie

W górnej części menu tła znajdziesz przycisk Usuń, umożliwiający usunięcie tła z produktu fotograficznego. W przypadku produktów wielostronicowych, takich jak Fotoksiążki, kliknięcie przycisku Zastosuj do wszystkich stron spowoduje zastosowanie tła do wszystkich stron w produkcie fotograficznym. Kliknięcie przycisku Usuń wszystko spowoduje usunięcie wszystkich używanych teł.
Należy pamiętać, że tła są stosowane do obu stron wielostronicowego produktu fotograficznego. Jeśli chcesz dostosować tło dla pojedynczej strony, musisz dodać pole wypełnienia i skonfigurować je zgodnie z własnymi upodobaniami.

Pole wypełnienia jako tło pojedynczej strony

Podobnie jak pola wypełnienia, tła można wybierać i konfigurować jako Kolor, Gradient i Tekstura. Możesz także wybrać Obraz dla tła. Po wybraniu tej opcji z menu Tło pojawi się przycisk Dodaj obraz. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie opcji dodania obrazu z urządzenia lokalnego lub zasobów online.

Obraz jako menu tła

Po wybraniu tej opcji zdjęcie zostanie umieszczone jako tło. W menu Tło, na karcie Obraz, znajdziesz pole Krycie. Możesz ustawić przezroczystość lub nieprzezroczystość obrazu. Obraz tła można dostosować, wybierając go i klikając przycisk Edytuj obraz.

Obraz jako przykład tła

Podobnie jak w przypadku innych obrazów, możesz obrócić obraz w pionie i poziomie, obrócić go o 90 stopni, aktywować ulepszanie obrazu, zmienić położenie obrazu lub usunąć obraz, jeśli to konieczne.

Edytuj obraz tła

Alternatywna metoda używania obrazów jako tła

Możliwe jest dodawanie obrazów jako tła bezpośrednio z lewej kolumny. Po przeciągnięciu zdjęcia z tego miejsca pojawi się opcja jako tło. Przeciągnięcie zdjęcia tutaj spowoduje umieszczenie go jako tła produktu fotograficznego.

Przeciągnij obraz, aby wyświetlić opcję tła