Specjalne warunki dla projektów

Specjalne warunki dla projektów

Jeśli planujesz projekt o większej ilości i chcesz sprzedać minimalną ilość pięciu jednostek, możesz poprosić o specjalne warunki, aby skorzystać ze spersonalizowanej oferty. Aby to zrobić, otwórz stronę Ustawienia sprzedaży projektu, dla którego chcesz otrzymać specjalną zniżkę. Tutaj znajdziesz przycisk Poproś o warunki specjalne.

Ustawienia sprzedaży

Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie formularza warunków specjalnych. Musisz podać następujące informacje:
Ilość niestandardowa: Wprowadź wymaganą ilość; pamiętaj, że minimalna ilość dla warunków specjalnych wynosi 5 jednostek.
Data rozpoczęcia: Wybierz, kiedy chcesz rozpocząć sprzedaż.
Data zakończenia: Wybierz, kiedy chcesz zakończyć sprzedaż.
Commercial lub Non-Profit: Wybierz, czy warunki specjalne, o które prosisz, są przeznaczone do celów komercyjnych czy non-profit.
Opis: Podaj szczegółowe informacje na temat żądanych warunków specjalnych.
Aby przesłać formularz, musisz zaznaczyć pole, aby potwierdzić swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk Utwórz.

Warunki specjalne

Status w ustawieniach sprzedaży zmieni się na Oczekuje na przetw orzenie i otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania wniosku o warunki specjalne.

Zatwierdzone warunki specjalne

Sprawdzimy, które warunki specjalne możemy Ci zaoferować. Po zatwierdzeniu otrzymasz wiadomość e-mail z warunkami specjalnymi dla tego konkretnego projektu. Następnie skorzystasz z obniżonej ceny w oparciu o zatwierdzone warunki. Po zapisaniu specjalnych warunków w projekcie możesz ustawić cenę sprzedaży i zobaczyć swoje przychody. Teraz możesz udostępnić i sprzedać swój projekt. Pamiętaj, że usunięcie projektu spowoduje usunięcie specjalnych warunków i będziesz musiał poprosić o nie ponownie.

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: