Sprzedaj swój projekt

Sprzedaj swój projekt

Z menu Projekty wybierz projekt, który chcesz sprzedać. Po prawej stronie pojawi się menu z różnymi opcjami.

Projekt wybrany w panelu projektu

Jeśli projekt nie został jeszcze udostępniony, widoczny będzie przycisk Sprzedaj projekt będzie widoczny. Jeśli Twój projekt jest już udostępniony, po prostu otwórz panel Ustawienia sprzedaży. W obu przypadkach pojawi się menu Ustawienia sprzedaży pojawi się menu. Aby sprzedać produkt, musisz aktywować Aktywuj sprzedaż.

Zezwalaj na zamawianie w ustawieniach projektów

Menu Ustawienia sprzedaży zostanie wyświetlona dla sprzedaży twojego projektu. Tutaj możesz ustawić cenę sprzedaży swojego produktu i sprawdzić zysk, jaki za niego uzyskasz.

Ustawienia komercyjne

Jeśli planujesz większy projekt, możesz poprosić o specjalne warunki. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Warunki specjalne dla projektów

Warunki specjalne

Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Zobaczysz, że status galerii zmienił się w menu Projekty menu.

Status projektu

Jeśli otworzysz udostępniony link, zobaczysz, że projekt jest na sprzedaż po ustalonej cenie.

Widok projektu