Ustawienia konta użytkownika

Twoje konto

Ustawienia konta użytkownika

Informacje wprowadzone podczas tworzenia konta są dostępne w Ustawieniach konta w sekcji Konto. Dane osobowe można tu zmieniać i dodawać w dowolnym momencie. Ponadto możesz tutaj dostosować niektóre aspekty swojego konta.

Your account menu

Na górze znajduje się okrąg, który reprezentuje awatar Twojego konta. Można go dostosować, klikając na Zmień obrazek i wybierając obrazek, który ma być używany jako obrazek konta. Po załadowaniu zdjęcia możesz kliknąć na nie, aby wybrać część obrazu, która ma być wyświetlana.

Edit account image

W sekcji Dane użytkownika wyświetlane są wszystkie informacje osobiste, które dodałeś podczas tworzenia konta. Możesz zmieniać i dodawać kolejne informacje, jeśli chcesz. Pamiętaj o kliknięciu przycisku Zapisz zmiany, aby zachować wprowadzone zmiany.

W sekcji Hasło i bezpieczeństwo możesz zmienić swoje hasło, klikając Zmień hasło. Spowoduje to wyświetlenie menu, w którym możesz wpisać swoje aktualne hasło i zaktualizować nowe.

Change password window

Pod nagłówkiem Bezpieczeństwo i prywatność znajdziesz opcję eksportowania swoich danych. Spowoduje to wyeksportowanie kopii całej zawartości twojego konta, którą możesz przechowywać na urządzeniu zewnętrznym, jeśli chcesz.

Data export window

Na końcu znajduje się przycisk Usuń konto, który usunie Twoje konto i wszystkie Twoje dane.

Adresy

W sekcji Adresy możesz dodać swoje adresy do faktury i dostawy. Możesz dodać tyle adresów, ile potrzebujesz, klikając przycisk Dodaj, a następnie zmienić je w dowolnym momencie, klikając ikonę edycji.

Addresses menu

Pamiętaj, że te adresy będą używane do Twoich osobistych zamówień, a nie do zamówień z Photo Portal. Możesz zapisać najczęściej używane adresy dostawy i adresy rozliczeniowe, aby uniknąć konieczności wprowadzania i edytowania danych osobowych przy każdym zakupie.

Delivery address options in shopping basket

Dodane adresy będą dostępne do wyboru dla Twoich własnych zamówień w koszyku po zalogowaniu się, co pozwoli Ci szybko wybrać adres dostawy i adres rozliczeniowy dla każdego zakupu. Nowy adres można dodać z koszyka, klikając przycisk Dodaj nowy.

Metoda płatności

Metody płatności umożliwiają zapisywanie różnych metod płatności i wypłaty dla własnych zakupów. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać tyle metod, ile potrzebujesz. Możesz je zmienić w dowolnym momencie, klikając ikonę edycji. Zwróć uwagę, że metody płatności będą używane do Twoich osobistych zamówień po zalogowaniu, a nie do zamówień na Photo Portal. Dostępnych jest kilka metod płatności i metod wypłaty.

Payment methods menu

W obu sekcjach możesz wybrać metodę, która będzie domyślna, klikając ikonę edycji i aktywując opcję Domyślna metoda płatności.

Default payment method option

Metody płatności można wybrać dla własnych zamówień w koszyku po zalogowaniu. Domyślna metoda płatności jest wybierana podczas składania zamówienia, ale możesz wybrać inną metodę. Nową metodę płatności można również dodać z koszyka, klikając przycisk Dodaj nowy.

Payment method options in shopping basket

Domyślna metoda wypłaty będzie wstępnie wybrana na fakturach.

Subskrypcje

W ramach subskrypcji znajdziesz różne opcje dotyczące pojemności pamięci. Domyślnie, całkowicie za darmo, masz do dyspozycji 5 GB miejsca na dysku, które zwiększa się do 10 GB, jeśli wykonasz wszystkie kroki związane z utworzeniem konta.

W tym menu możesz zwiększyć swój abonament i pojemność pamięci, wybierając opcje Saal Cloud lub Saal Prio. Saal Prio obejmuje również bezpłatną dostawę standardową. Subskrypcje można zmienić w dowolnym momencie.

Subscriptions menu