Konto dot. ochrony danych

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe administratora danych

1.1 Doceniamy Państwa wizytę i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej oferty. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować.

1.2 Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Niemcy, e-mail: support@saal-digital.pl. Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą wszelkich danych osobowych jest Saal Digital Fotoservice GmbH. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca, jeśli nie zaznaczono inaczej. Dane są przekazywane osobom trzecim, o ile jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub umownie. O tym, że przekazujemy dane osobom trzecim, można dowiedzieć się z odpowiednich podpunktów niniejszego oświadczenia o ochronie danych (np. kierownik serwisu wysyłkowego). Ponadto korzystamy również z usług podmiotów przetwarzających dane na zlecenie. W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane w ramach realizacji zamówienia, odbywa się to na podstawie umowy o realizację zamówienia zgodnie z art 28 GDPR. Jeśli podmiot przetwarzający dane znajduje się w państwie niebędącym członkiem UE (państwie trzecim), zapewniamy odpowiednie gwarancje zgodnie z art 44ff GDPR.

2) Gromadzenie danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora danych). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane, które przeglądarka użytkownika przesyła do naszego serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Podczas wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony internetowej użytkownikowi:

- Odwiedzana przez nas strona internetowa
- data i godzina w momencie dostępu
- Ilość przesłanych danych w bajtach
- Źródło/odnośnik, z którego trafiłeś na stronę
- Używana przeglądarka
- Użyty system operacyjny
- Adres IP użyty w formie anonimowej

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli pojawią się konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne korzystanie z witryny.

3) Pliki cookie

W celu uatrakcyjnienia Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu mobilnym. Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie firm trzecich) rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, gromadzą i przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak dane o przeglądarce i lokalizacji, a także wartości adresów IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane w celu uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka zakupów podczas późniejszej wizyty na stronie internetowej).

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są również przez poszczególne wdrożone przez nas cookies, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO albo w celu wykonania umowy albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zabezpieczenia naszych słusznych interesów w zakresie jak najlepszego funkcjonowania strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego pobytu na stronie.

Możliwe jest, że będziemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomogą nam uatrakcyjnić naszą stronę internetową. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również zapisywane na Państwa dysku twardym (pliki cookie firm trzecich) podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Jeśli będziemy współpracować z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, zostaną Państwo indywidualnie i oddzielnie poinformowani o stosowaniu takich plików cookie oraz o zakresie informacji zebranych w każdym przypadku w ramach poniższych akapitów.

Należy pamiętać, że przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie.

4) Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

Zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. b GDPR, dane osobowe są dalej gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażesz je nam w celu wykonania umowy. Dane, które są gromadzone, zależą od tego, jakie dane są wymagane do realizacji umowy. Z reguły są to: imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu oraz, opcjonalnie, tytuł i nazwa firmy. W pojedynczych przypadkach również dane bankowe, przedmiot zamówienia oraz dane dotyczące wizerunku.

W takim przypadku Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas trwania istniejącego stosunku umownego w celu wykonania umowy. Po zakończeniu stosunku umownego Twoje dane będą przechowywane przez nas przez kolejne 3 lata na podstawie uzasadnionego interesu. O ile istnieją ustawowe okresy archiwizacji, ostateczny okres przechowywania jest oparty na odpowiednich specyfikacjach.

Twoje dane dotyczące zdjęć są automatycznie przechowywane w Niemczech przez 30 dni po ich przesłaniu w celu stworzenia produktów fotograficznych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą przekazywane osobom trzecim. Po zrealizowaniu i dostarczeniu Twojego zamówienia dane dotyczące zdjęć będą przechowywane w celach produkcyjnych przez okres do 4 tygodni w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub ponownego zamówienia. W przypadku reklamacji okres ten zostanie przedłużony o kolejne 4 tygodnie.

5) Nawiązanie kontaktu

Podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) gromadzone są dane osobowe. Gromadzone są: tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu, numer zamówienia i przesłane zdjęcia. W zależności od formy lub tematu zbierane są dalsze informacje, co można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skontaktowania się z Tobą, a także w celu związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 par. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Jeśli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) punkt b GDPR. W takim przypadku Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas trwania istniejącego stosunku umownego, niezbędnego do wykonania umowy. Po zakończeniu stosunku umownego z Tobą Twoje dane będą przez nas przechowywane przez kolejne 3 lata na podstawie naszego uzasadnionego interesu. O ile istnieją ustawowe okresy archiwizacji, ostateczny okres przechowywania danych jest oparty na odpowiednich specyfikacjach.

5.1 Rachunek przetwarzania danych

5.1.1 Cel i podstawa prawna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (rozporządzenie podstawowe UE w sprawie ochrony danych osobowych), Państwa dane zostaną wykorzystane do utworzenia dla Państwa konta. Konto pozwala na korzystanie z niektórych funkcji, zgodnie z aktualnym opisem funkcji.

5.1.2 Gromadzone dane

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Nazwa firmy (opcjonalnie)
 • Kraj
 • Ulica + numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Numer telefonu
 • Zdjęcia przesłane do galerii (opcjonalnie)
 • Przesłane projekty (opcjonalnie)
 • Informacje rozliczeniowe (opcjonalnie)

5.1.3 Czas przechowywania danych

W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres trwania istniejącej umowy w celu realizacji umowy. Po zakończeniu umowy z Państwem będziemy przechowywać Państwa dane przez kolejne 3 lata w oparciu o nasz uzasadniony interes. O ile istnieją ustawowe okresy archiwizacji, ostateczny okres przechowywania określa się zgodnie z wymogami tych przepisów.

6) Wykorzystanie Państwa danych w reklamie bezpośredniej

Dane dotyczące Państwa zamówienia, jak również zachowania użytkowników w newsletterze i na stronie internetowej zostaną przez nas przeanalizowane w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej treści. Mogą to być na przykład informacje o cenach lub informacje o nowych produktach i mogą być przekazywane w formie powiadomień pocztą elektroniczną lub w formie ulotki dołączonej do opakowania.

6.1 Zgłoszenie do prenumeraty naszego newslettera e-mail

Jeśli zapiszą się Państwo na nasz newsletter e-mail, będziemy regularnie przesyłać Państwu informacje o naszych ofertach. Jedyną obowiązkową informacją przy wysyłce biuletynu jest Państwa adres e-mail. Podanie dalszych możliwych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane w celu skontaktowania się z Państwem osobiście. Do wysyłania newslettera używamy tzw. podwójnej procedury opt-in. Oznacza to, że nie będziemy wysyłać Państwu newslettera pocztą elektroniczną, dopóki nie potwierdzą Państwo wyraźnie, że zgadzają się Państwo na przesyłanie newslettera. Następnie, klikając w odpowiedni link, wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z potwierdzeniem chęci otrzymywania przyszłych newsletterów.Uaktywniając link potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera przechowujemy adres IP podany przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, tak abyśmy mogli śledzić wszelkie możliwe przypadki niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu adresowania Państwa w reklamie za pomocą newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez link podany w newsletterze lub wysyłając wiadomość do wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej. Po wypisaniu się, adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy subskrybentów newslettera, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone prawem i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

6.2 Wysyłanie newslettera pocztą elektroniczną do obecnych klientów

Jeśli podali nam Państwo swój adres e-mail przy zakupie towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania ofert na podobne towary lub usługi z naszego asortymentu pocztą elektroniczną. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj), nie musimy na to uzyskiwać Państwa odrębnej zgody. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli początkowo sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu swojego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać Państwu wiadomości e-mail. Użytkownik ma prawo w każdej chwili i w przyszłości sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych, powiadamiając o tym administratora wymienionego na początku. W tym celu należy jedynie pokryć koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową. Po otrzymaniu sprzeciwu natychmiast zaprzestanie się wykorzystywania adresu e-mail do celów reklamowych.

7) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

7.1 W celu realizacji Twojego zamówienia współpracujemy z kilkoma dostawcami usług, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do dostarczenia towaru. Twoje dane dotyczące płatności przekażemy zleconej instytucji kredytowej w ramach realizacji płatności, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych, wyraźnie informujemy Cię o tym poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest Art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

7.2 Korzystanie z dostawców usług płatniczych

-Paypal
Oferujemy płatności za pośrednictwem systemu Paypal. Płatności dokonuje firma PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej "PayPal"). Więcej informacji na temat prawa ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych osobowych: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Oferujemy możliwość płatności kartą kredytową. Płatności dokonuje Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Niemcy. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych osobowych, w tym informacje o wykorzystywanych agencjach kredytowych, można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych Computop: https://computop.com/uk/data-protection

- Novalnet AG
Oferujemy płatności za pośrednictwem iDeal. Płatność dokonywana jest przez Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Niemcy. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych osobowych, w tym informacje o wykorzystywanych agencjach kredytowych, znajdziesz w oświadczeniu Novalnet o ochronie danych osobowych: https://www.novalnet.com/privacy-policy/

8) YouTube (filmy)

Na tej stronie zintegrowaliśmy elementy serwisu YouTube. Firmą operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników. Za każdym razem, gdy wywołujesz jedną z poszczególnych stron tej witryny, która jest przez nas obsługiwana i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w twoim systemie informatycznym jest automatycznie zachęcana przez odpowiedni komponent YouTube do pobrania reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej witryny jest przez Ciebie odwiedzana.
Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany w YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedzasz, gdy wywołujesz podstronę zawierającą film YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do Twojego konta YouTube.

YouTube i Google zawsze otrzymują informację za pośrednictwem komponentu YouTube, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, jeśli jesteś zalogowany na YouTube w tym samym czasie, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikniesz na film YouTube, czy nie. Jeśli nie chcesz, by te informacje były przekazywane do YouTube i Google, możesz zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wejściem na naszą stronę.

Te operacje przetwarzania są wykonywane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) lit. a DS. 6 (1) lit. a OROD.

Z polityką prywatności YouTube możesz zapoznać się na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

9) DoubleClick

Ta strona zawiera elementy DoubleClick by Google. DoubleClick to marka Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), pod którą sprzedawane są specjalne rozwiązania marketingowe online dla agencji reklamowych i wydawców.

DoubleClick by Google przekazuje dane na serwer DoubleClick przy każdej emisji, a także przy kliknięciach lub innych działaniach. Każdy z tych transferów danych powoduje wysłanie do przeglądarki użytkownika prośby o plik cookie. Jeśli przeglądarka akceptuje to żądanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie informatycznym użytkownika. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie jest wykorzystywany między innymi do serwowania i wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich ulepszania. Ponadto plik ten służy do unikania wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick wykorzystuje identyfikator pliku cookie, który jest wymagany do przeprowadzenia procedury technicznej. Identyfikator pliku cookie jest potrzebny na przykład do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również wykorzystywać identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy były już wyświetlane w danej przeglądarce, w celu uniknięcia podwójnych emisji. Ponadto identyfikator pliku cookie umożliwia DoubleClick rejestrowanie konwersji.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na jedną z poszczególnych stron tej witryny, która jest przez nas obsługiwana i na której zintegrowano komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w Twoim systemie informatycznym jest zmuszana przez dany komponent DoubleClick do przesyłania danych do Google w celu reklamy internetowej i rozliczenia prowizji. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych, którą wykorzystuje również do generowania zestawień prowizji. Google może między innymi śledzić, czy kliknąłeś w określone linki na naszej stronie internetowej.

W każdej chwili możesz uniemożliwić DoubleClick i naszej stronie internetowej umieszczanie plików cookie, dostosowując odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy wyrażona zostanie wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 (1) lit. a DS. 6 (1) lit. a OROD.

Z polityką prywatności DoubleClick by Google można zapoznać się pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/.

10) Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/pl/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimowe profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt „Pliki cookie”). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony, takie jak

 1. typ/wersja przeglądarki,
 2. używany system operacyjny,
 3. adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
 4. nazwa hosta komputera, z którego następuje połączenie (adres IP) oraz
 5. czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu w celu badania rynku i projektowania stron internetowych zgodnie z wymaganiami. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, aby nie można było ich przyporządkować (maskowanie IP).

Możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Te operacje przetwarzania danych będą wykonywane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) lit. a DS. 6 (1) lit. a OROD.

Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając na następujący link: Dezaktywuj Google Analytics. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik opt-out cookie.

Politykę prywatności Google Analytics można zobaczyć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

11) Menedżer tagów Google

Korzystamy z usługi Google Tag Manager firmy Google. "Google" jest grupą firm i składa się z Google Ireland Ltd (dostawca usługi), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i innych firm stowarzyszonych z Google LLC.

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. Google Tag Manager jest usługą pomocniczą i sam przetwarza dane osobowe tylko w technicznie niezbędnych celach. Google Tag Manager zajmuje się ładowaniem innych komponentów, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.

Te operacje przetwarzania są wykonywane wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR.

Więcej informacji na temat Google Tag Managera oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) LiveChat (LiveChat Software S.A.)

Ta strona wykorzystuje technologie z LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polska (www.livechatinc.com) do zbierania i przechowywania anonimowych danych w celu analizy sieci oraz do obsługi systemu czatu na żywo w celu odpowiedzi na zapytania o pomoc techniczną. Te anonimowe dane mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jeśli zebrane w ten sposób informacje są danymi osobowymi, są one przetwarzane zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest skuteczna obsługa klienta oraz statystyczna analiza zachowań użytkowników w celu optymalizacji.

Dane zebrane za pomocą technologii LiveChat nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez oddzielnie wyrażonej zgody osoby zainteresowanej. Aby uniknąć przechowywania plików cookie LiveChat, możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby pliki cookie nie mogły być w przyszłości przechowywane na twoim komputerze lub aby pliki cookie, które już zostały zapisane, były usuwane. Jednakże dezaktywacja wszystkich plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie będą mogły być wykonywane. W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w celu stworzenia pseudonimowego profilu użytkownika ze skutkiem na przyszłość, przesyłając nam swój sprzeciw w sposób nieformalny pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w nadruku.

13) Prawa osoby, której dane dotyczą

13.1 Obowiązujące prawo ochrony danych przyznaje Ci kompleksowe prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji) w stosunku do administratora danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, o których informujemy poniżej:

- Prawo do informacji zgodnie z Art. 15 GDPR: W szczególności masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania lub planowanego okresu przechowywania, kryteriów ustalania czasu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenia Twoich danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas od Ciebie, istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat zastosowanej logiki i zakresu dotyczącego Ciebie oraz pożądanych skutków takiego przetwarzania, a także Twojego prawa do uzyskania informacji o gwarancjach udzielonych zgodnie z art. 46 GDPR w zakresie przekazywania Twoich danych do państw trzecich;

Prawo do sprostowania danych zgodnie z artykułem 16 GDPR: Masz prawo do natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie i/lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych przechowywanych przez nas;

- Prawo do usunięcia danych zgodnie z Art. 17 GDPR: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są wymogi art. 17 GDPR. 17 par. 1 GDPR są spełnione. Prawo to nie ma jednak zastosowania w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 GDPR: Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, dopóki weryfikowana jest dokładność zakwestionowanych danych, jeśli odmawiasz usunięcia swoich danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych i zamiast tego żądasz ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli potrzebujesz swoich danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, po tym jak nie potrzebujemy już tych danych po osiągnięciu celu, lub jeśli wniosłeś sprzeciw z powodu swojej szczególnej sytuacji, dopóki nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają;

- Prawo do informacji zgodnie z Art. 19 GDPR: Jeśli skorzystałeś z prawa do tego, by administrator danych poprawił, usunął lub ograniczył przetwarzanie, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące Ciebie, o tej korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Masz prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 GDPR: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie, o ile jest to technicznie możliwe;

- Prawo do cofnięcia zgody udzielonej zgodnie z Art. 7 par. 3 GDPR: Masz prawo do odwołania raz udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania zgody, niezwłocznie usuniemy dane, których ona dotyczy, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Odwołania można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej;

- Prawo do odwołania się zgodnie z art. 77 GDPR: Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR, masz prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym podejrzewasz naruszenie, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

13.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH ROZWAŻANIA INTERESÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE NASZEGO PRZEWAŻAJĄCEGO UZASADNIONEGO INTERESU, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.

JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE, KTÓRYCH TO DOTYCZY. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ ISTNIENIE ISTOTNYCH PRZYCZYN UZASADNIAJĄCYCH OCHRONĘ PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIĘ DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DLA CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ.

14) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiedni prawny okres przechowywania (np. okresy przechowywania danych handlowych i podatkowych). Po upływie tego okresu odpowiednie dane zostaną rutynowo usunięte, o ile nie będą już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy i/lub nie będzie już po naszej stronie uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu.

15) Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do okazjonalnego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, tak aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, lub do wprowadzania zmian w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja ochrony danych będzie obowiązywała podczas Twojej następnej wizyty.

16) Zastosowanie

Niniejsze tłumaczenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie jest dokumentem prawnie wiążącym. Oryginalne postanowienia znajdują się w oryginalnej wersji niemieckiej.

Inspektor ochrony danych

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Würzburg
E-Mail: info@thales-datenschutz.de

Organ nadzorczy

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenada 18
91522 Ansbach

Status: 11.08.2022