Polityka prywatności dot. programu dla resellerów

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i danych kontaktowych administratora

1.1 Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i za zainteresowanie. Poniżej informujemy o posługiwaniu się Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej oferty. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować.

1.2 Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) jest Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Niemcy, e-mail: support@saal-digital.pl. Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych osobowych jest Saal Digital Fotoservice GmbH. Dane będą przekazywane osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w inny sposób. Jeśli przekazujemy dane osobom trzecim, można to zobaczyć w odpowiednich podpunktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych (np. usługodawca transportowy). Ponadto angażujemy osoby pracujące nad zamówieniami. Jeżeli dane osobowe są przekazywane w ramach realizacji zamówienia, odbywa się to na podstawie umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. Jeśli przetwórca ma siedzibę w państwie trzecim, zapewniamy, że istnieją odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 44ff RODO.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań kierowanych do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciąg znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Korzystając z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekazują nam Państwo informacji, zbieramy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (tzw. "pliki dziennika serwera"). Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu strony internetowej:

- Nasza strona internetowa odwiedzana przez Państwa
- Data i godzina odwiedzin naszej strony internetowej w momencie dostępu
- Ilość danych przesłanych w bajcie/źródło/przekierowanie, z którego trafili Państwo do przeglądarki stron
- Używany system operacyjny
- Adres IP użyty w formie anonimowej

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. f) RODO w oparciu o uzasadnioną funkcjonalność poprawiającą stabilność.Dane te nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli pojawią się jakiekolwiek konkretne oznaki nielegalnego wykorzystania.

3) Pliki cookie

W celu uatrakcyjnienia Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu mobilnym. Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie firm trzecich) rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, gromadzą i przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak dane o przeglądarce i lokalizacji, a także wartości adresów IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane w celu uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka zakupów podczas późniejszej wizyty na stronie internetowej).

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są również przez poszczególne wdrożone przez nas cookies, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO albo w celu wykonania umowy albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zabezpieczenia naszych słusznych interesów w zakresie jak najlepszego funkcjonowania strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego pobytu na stronie.

Możliwe jest, że będziemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomogą nam uatrakcyjnić naszą stronę internetową. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również zapisywane na Państwa dysku twardym (pliki cookie firm trzecich) podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Jeśli będziemy współpracować z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, zostaną Państwo indywidualnie i oddzielnie poinformowani o stosowaniu takich plików cookie oraz o zakresie informacji zebranych w każdym przypadku w ramach poniższych akapitów.

Należy pamiętać, że przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie.

4) Przetwarzanie danych w momencie otwarcia do realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane, jeżeli przekażą nam je Państwo w celu realizacji umowy. To, jakie dane są gromadzone, zależy od tego, jakie dane są wymagane do realizacji umowy. Z reguły są to: imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie powitanie i nazwa firmy. W pojedynczych przypadkach (polecenie zapłaty) dane bankowe, przedmiot zlecenia oraz dane zdjęciowe.

W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres trwania umowy w celu realizacji umowy. Po zakończeniu umowy z Państwem będziemy przechowywać Państwa dane przez kolejne 3 lata w oparciu o nasz uzasadniony interes. O ile istnieją ustawowe okresy archiwizacji, ostateczny okres przechowywania określa się zgodnie z wymogami tych przepisów.

W celu tworzenia produktów fotograficznych, Państwa dane zdjęciowe będą automatycznie przechowywane w Niemczech przez 30 dni od momentu załadowania, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane zdjęciowe będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą przekazywane osobom trzecim. Po zrealizowaniu i dostarczeniu zamówienia, dane zdjęciowe będą przechowywane do produkcji przez okres do 4 tygodni w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub powtórnego zamówienia. W przypadku złożenia skargi, termin ten zostaje przedłużony o kolejne 4 tygodnie.

5) Nawiązanie kontaktu

W celu skontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) gromadzone są dane osobowe. Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko i adres e-mail oraz (opcjonalnie) numer telefonu, numer zamówienia oraz przesłane zdjęcia są gromadzone. W zależności od formy lub tematu, zbierane są dalsze informacje, które można znaleźć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres trwania istniejącej umowy w celu realizacji umowy. Po zakończeniu umowy z Państwem będziemy przechowywać Państwa dane przez kolejne 3 lata w oparciu o nasz uzasadniony interes. O ile istnieją ustawowe okresy archiwizacji, ostateczny okres przechowywania określa się zgodnie z wymogami tych przepisów.

5.1 Przetwarzanie danych dot. programu dla tzw. resellerów

5.1.1 Cele i podstawa prawna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Państwa dane zostaną przekazane do naszego działu marketingu i obsługi klienta za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie rejestracji programu resellerskiego, aby móc Państwa uwzględnić w programie dla resellerów.

5.1.2 Zgromadzone dane

  • Zwrot grzecznościowy
  • Imię
  • Nazwisko
  • Ulica i nr domu
  • Kod pocztowy i miasto
  • Kraj
  • Adres e-mail
  • Strona internetowa
  • Wgranie kopii rejestracji działalności gospodarczej

5.1.3 Czas przechowywania danych

Państwa dane zostaną usunięte w ciągu maksymalnie 10 lat od zakończenia procesu zgłoszenia, pod warunkiem, że nie ma prawnych zobowiązań do przechowywania danych, które by temu przeczyły. Dane te są przechowywane do celów służbowych.

6) Wykorzystanie Państwa danych w reklamie bezpośredniej

Dane dotyczące Państwa zamówienia, jak również zachowania użytkowników w newsletterze i na stronie internetowej zostaną przez nas przeanalizowane w celu zapewnienia Państwu jak najlepszej treści. Mogą to być na przykład informacje o cenach lub informacje o nowych produktach i mogą być przekazywane w formie powiadomień pocztą elektroniczną lub w formie ulotki dołączonej do opakowania.

6.1 Zgłoszenie do prenumeraty naszego newslettera e-mail

Jeśli zapiszą się Państwo na nasz newsletter e-mail, będziemy regularnie przesyłać Państwu informacje o naszych ofertach. Jedyną obowiązkową informacją przy wysyłce biuletynu jest Państwa adres e-mail. Podanie dalszych możliwych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane w celu skontaktowania się z Państwem osobiście. Do wysyłania newslettera używamy tzw. podwójnej procedury opt-in. Oznacza to, że nie będziemy wysyłać Państwu newslettera pocztą elektroniczną, dopóki nie potwierdzą Państwo wyraźnie, że zgadzają się Państwo na przesyłanie newslettera. Następnie, klikając w odpowiedni link, wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z potwierdzeniem chęci otrzymywania przyszłych newsletterów.Uaktywniając link potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera przechowujemy adres IP podany przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, tak abyśmy mogli śledzić wszelkie możliwe przypadki niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu adresowania Państwa w reklamie za pomocą newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez link podany w newsletterze lub wysyłając wiadomość do wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej. Po wypisaniu się, adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy subskrybentów newslettera, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone prawem i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

6.2 Wysyłanie newslettera pocztą elektroniczną do obecnych klientów

Jeśli podali nam Państwo swój adres e-mail przy zakupie towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania ofert na podobne towary lub usługi z naszego asortymentu pocztą elektroniczną. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj), nie musimy na to uzyskiwać Państwa odrębnej zgody. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli początkowo sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu swojego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać Państwu wiadomości e-mail. Użytkownik ma prawo w każdej chwili i w przyszłości sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych, powiadamiając o tym administratora wymienionego na początku. W tym celu należy jedynie pokryć koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową. Po otrzymaniu sprzeciwu natychmiast zaprzestanie się wykorzystywania adresu e-mail do celów reklamowych.

7) Przetwarzanie danych do celów realizacji zlecenia

7.1 W celu realizacji Państwa zamówienia współpracujemy z następującymi usługodawcami, którzy w całości lub częściowo wspierają nas w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Przekazujemy Państwa dane płatnicze do upoważnionego banku w ramach przetwarzania płatności, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych wyraźnie informujemy o tym poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

7.2 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych

- Paypal
Jedną z oferowanych przez nas płatności, jest płatność za pośrednictwem Paypal. Płatności dokonuje PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej "PayPal"). Więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych osobowych: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Kolejną z oferowanych przez nas metod płatności, jest płatność kartą kredytową. Płatności dokonuje Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Niemcy. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych, w tym informacje o wykorzystanych agencjach informacyjnych, można znaleźć w oświadczeniu Computop o ochronie danych osobowych: https://www.computop.com/us/data-privacy/

7.3 Przekazywanie danych osobowych firmom transportowym

W zależności od adresu dostawy, w momencie składania zamówienia dostawca usług spedycyjnych może odstąpić od umowy z podanym dostawcą usług spedycyjnych. Następujący dostawcy usług spedycyjnych są upoważnieni do wysyłki:

- DHL/Deutsche Post
Jeżeli towar jest dostarczany przez usługodawcę transportowego DHL/Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), przekazujemy w celu dostawy DHL/Deutsche Post numer telefonu, nazwisko, adres e-mail i adres dostawy odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane te są przekazywane, ponieważ podczas dostarczania towarów, DHL/Deutsche Post potrzebuje ich do dostarczenia towarów/listów.

- DHL Express
Jeżeli towar jest dostarczany przez DHL Express (DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn), przekazujemy DHL Express numer telefonu, nazwisko, adres e-mail oraz adres dostawy odbiorcy w celu dostarczenia towaru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane te są przekazywane, ponieważ podczas dostarczania towarów, DHL Express potrzebuje ich do dostarczenia towaru.

- DTC
Jeżeli towar jest dostarczany przez dostawcę usług transportowych DTC (DTC Projekt-Logistik GmbH & Co KG, Donaustr. 126, 90451 Norymberga), przekazujemy numer telefonu, nazwisko i adres dostawy odbiorcy do DTC w celu dostarczenia towaru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane te są przekazywane, ponieważ są wymagane do dostawy towarów w DTC.

- MRW
Jeżeli towar jest dostarczany przez przewoźnika MRW (Mensajerías Reunidas Worldwide S.L., Polígono Industrial Argualas, Nave 38, 50012, Saragossa, Hiszpania), przekazujemy MRW numer telefonu, nazwisko i adres dostawy odbiorcy w celu dostarczenia towaru zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO. Dane te są przekazywane, ponieważ MRW wymaga tych danych w celu dostawy towarów.

- ÖSTERREICHISCHE POST
Jeżeli towar zostanie dostarczony przez Österreichische Post Aktiengesellschaft (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1,1030, Wiedeń, Austria), przekazujemy Österreichische Post w celu dostarczenia towaru numer telefonu, nazwisko, adres e-mail i adres dostawy odbiorcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane te są przekazywane, ponieważ podczas dostarczania towarów, Österreichische Post potrzebuje ich do dostarczenia towarów/listów.

- Post CH
Jeżeli towar dostarczany jest przez przewoźnika POST CH (Post CH AG, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Szwajcaria), to w celu dostarczenia towaru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO prześlemy numer telefonu, nazwisko, adres e-mail i adres dostawy odbiorcy do Post CH. Dane te są przekazywane dalej, ponieważ dane te są wymagane dla dostawy towarów, gdy dostawa jest realizowana przez Pocztę Szwajcarską.

- trans-o-flex
Jeżeli towar dostarczany jest przez dostawcę usług transportowych trans-o-flex (trans-o-flex Express GmbH, Hertzstraße 10, 69469 Weinheim, Niemcy), przekazujemy numer telefonu, nazwisko, adres e-mail i adres dostawy odbiorcy do trans-o-flex w celu dostarczenia towaru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te są przekazywane do systemu trans-o-flex, ponieważ dane te są niezbędne do dostarczenia towarów, gdy towary są dostarczane przez system trans-o-flex.

- Tourline Express
Jeżeli towar dostarczany jest przez firmę transportową Tourline Express (C/ Ciencies N.140, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona), przekazujemy numer telefonu, nazwę, adres e-mail i adres dostawy odbiorcy do Tourline Express w celu dostarczenia towaru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te są przekazywane dalej, ponieważ Tourline Express wymaga tych danych w celu dostarczenia towarów.

8) Korzystanie z mediów społecznościowych: filmy wideo

Korzystanie z filmów wideo na YouTube
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję wbudowaną w Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo od dostawcy "Youtube", który należy do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Wykorzystywany jest tu tryb rozszerzonej ochrony danych, który według dostawcy usług nie inicjuje przechowywania informacji o użytkowniku, dopóki nie zostanie odtworzony obraz wideo. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania wbudowanych filmów wideo z YouTube, operator używa plików cookie "YouTube" do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Według "Youtube" służą one między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Po zalogowaniu się do Google, Państwa informacje będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem po kliknięciu na wideo. Jeśli nie chcą Państwo być skojerzoni z profilem na YouTube, należy wylogować się przed naciśnięciem przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w formie profili użytkowych i ocenia je. Taka ocena odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie uzasadnionego interesu Google w zamieszczaniu spersonalizowanych reklam, badaniu rynku lub projektowaniu strony internetowej w zależności od potrzeb użytkowników. Państwo mają prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym konieczne jest tutaj skontaktowanie się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

Niezależnie od odtwarzania wbudowanych filmów wideo, za każdym razem, gdy ta strona jest dostępna, nawiązywane jest połączenie z siecią Google "DoubleClick", które może wywołać dalsze operacje przetwarzania danych bez naszego wpływu.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield“, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w serwisie "YouTube" można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy usług pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

9) Marketing internetowy

9.1 DoubleClick Google

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie marketingowe DoubleClick firmy Google, operatora Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam istotnych dla użytkowników, poprawy wyników kampanii lub uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam więcej niż raz. Google używa identyfikatora cookie, aby śledzić, które reklamy są wyświetlane w przeglądarce i aby zapobiec ich wyświetlaniu więcej niż raz. Przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto, DoubleClick może używać identyfikatorów cookie do zbierania konwersji związanych z żądaniami reklamowymi. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik ogląda reklamę DoubleClick, a następnie odwiedza stronę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i tam coś kupuje. Według Google cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Poprzez integrację DoubleClick Google otrzymuje informacje, że została otworzona pewna strona lub miało miejsce kliknięcie na naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w Google, Google może połączyć Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, może się zdarzyć, że usługodawca uzyska i zapisze Państwa adres IP.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w tym procesie śledzenia, można wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.pl/settings/ads, które zostaną usunięte po usunięciu plików cookie. Można również skontaktować się z Digital Advertising Alliance pod adresem www.aboutads.info, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ustawić pliki cookie i wprowadzić odpowiednie ustawienia. Poza tym, można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i mogła indywidualnie decydować o ich przyjęciu lub wykluczeniu akceptacji plików cookie w niektórych przypadkach. Jeśli cookies nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych "Tarcza Prywatności", która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat DoubleClick według polityki prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.pl/policies/privacy/

9.2 Korzystanie z Google AdWords Conversion Tracking
Niniejsza strona korzysta z internetowego programu reklamowego "Google AdWords", a w kontekście Google AdWords do śledzenia konwersji Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystając z oferty Google Adwords zwracamy uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą narzędzi reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy stwierdzić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani pokazaniem interesujących Państwa reklam, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa i uzyskać rzetelną kalkulację kosztów reklamy.

Cookie śledzące konwersję jest ustawiane, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords obsługiwaną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym. Te pliki zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza strony internetowe, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie dot. konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymają Państwo natomiast żadnych informacji, za pomocą których użytkownicy mogą być osobiście zidentyfikowani.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować to korzystanie poprzez dezaktywację pliku cookie dot. śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będą Państwo wówczas uwzględniani w statystykach konwersji. My korzystamy z Google Adwords z powodu naszego uzasadnionego interesu w reklamie docelowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield“, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.pl/policies/privacy/

Można trwale dezaktywować pliki cookie do celów reklamowych poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki lub poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:

www.google.com/settings/ads/plugin

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony nie mogą być lub mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie, jeśli wyłączyli Państwo obsługę plików cookie.

10) Usługi dot. analizy stron internetowych

Google (Universal) Analytics

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Ta strona korzysta wyłącznie z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()", które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez skrócenie i wykluczenie bezpośredniego związku osobistego. W wyniku tego rozszerzenia, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania analizą statystyczną zachowań użytkowników do celów optymalizacji i marketingu.

W naszym imieniu Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i danych związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki lub przeglądarki urządzeń mobilnych, proszę kliknąć na poniższy link, aby ustawić cookie opt-out, które uniemożliwi przyszłe zbieranie plików cookie przez Google Analytics w ramach tej strony (cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, jeśli usuną Państwo pliki cookie z tej przeglądarki, muszą Państwo kliknąć ponownie na ten link): Dezaktywuj Google Analytics.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych "Privacy Shield", która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

11) Retargeting/ Remarketing/ reklama poprzez polecenie

Google AdWords Remarketing

Nasza strona korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing, której używamy do reklamowania tej strony w wynikach wyszukiwania Google, jak również na stronach osób trzecich. Usługodawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). W tym celu Google umieszcza w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego plik cookie, który automatycznie wykorzystuje pseudonimowy identyfikator cookie oraz strony odwiedzane przez Państwa w celu umożliwienia reklamy opartej na zainteresowaniach. Przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wszelkie dodatkowe przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik uzgodni z Google, że jego historia przeglądania Internetu i aplikacji Google będzie powiązana z kontem  użytkownika w Google, a informacje z konta Google użytkownika będą wykorzystywane do personalizacji reklam wyświetlanych w internecie. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta dane użytkownika wraz z danymi Google Analytics do utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do celów  remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Ustawienie plików cookie dla preferencji reklamowych można trwale wyłączyć, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Można również skontaktować się z Digital Advertising Alliance pod adresem www.aboutads.info, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ustawić pliki cookie i wprowadzić odpowiednie ustawienia. Można również ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i decydować o akceptacji pojedynczych cookie lub generalnym wykluczeniu wszystkich. Jeśli cookies nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield“, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie reklamy i Google można znaleźć tutaj:

www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Korzystanie z systemu Live-Chat

LiveChat (LiveChat Software S.A.)

Strona ta wykorzystuje technologie LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polska (www.livechatinc.com) do zbierania i przechowywania anonimowych danych do celów analizy stron internetowych oraz do obsługi systemu Live-Chat w celu odpowiadania na prośby o pomoc na bieżąco. Te anonimowe dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Jeżeli zebrane w ten sposób informacje są danymi osobowymi, są one przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w efektywnej obsłudze klienta i statystycznej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji.

Dane zbierane za pomocą technologii LiveChat nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego tę stronę i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim bez osobnej zgody osoby zainteresowanej. Aby uniknąć przechowywania plików cookie LiveChat, można ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookie nie mogły być w przyszłości zapisywane na komputerze użytkownika lub aby pliki cookie, które zostały już zapisane, zostały usunięte. Jednakże wyłączenie wszystkich plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie będą już mogły być używane. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w celu stworzenia pseudonimowego profilu użytkownika w przyszłości, przesyłając nam swój sprzeciw nieformalnie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w impressum.

13) Prawa osoby, której dane dotyczą

13.1 Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu wyczerpujące prawa, w odniesieniu do administratora, dotyczące opracowywania danych osobowych (prawo do informacji i interwencji), o czym informujemy poniżej:

- Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO: Państwo mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania lub planowanego okresu przechowywania, tudzież kryteriów określania czasu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane od Państwa, istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki i zakresu dotyczącego Państwa oraz pożądanych skutków takiego przetwarzania, jak również Państwa prawa do otrzymania informacji o gwarancjach udzielonych zgodnie z art. 46 RODO w odniesieniu do państw trzecich;

- Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO: Mają Państwo prawo do natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Państwa i/lub uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych;

- Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO: Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli spełnione są wymogi art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie ma jednak zastosowania w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, o ile zweryfikowana zostanie dokładność kwestionowanych danych, jeśli odmówią Państwo usunięcia danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych, a zamiast tego zwrócą się Państwo o ograniczenie przetwarzania danych, jeśli Państwa dane są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, po tym jak nie będziemy potrzebować tych danych po osiągnięciu celu, lub jeśli złożą Państwo wniosek o ograniczenie przetwarzania danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych, jeśli nie będą Państwo potrzebować tych danych do długotrwałego dochodzenia naszych roszczeń, po tym, gdy nie będziemy już potrzebować tych danych po osiągnięciu celu, lub po tym, gdy złożą Państwo wniosek z powodu Państwa szczególnej sytuacji, jeśli nie stwierdzono, że nasze uzasadnione powody przeważają;

- Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO: Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do żądania od administratora poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany poinformować o tym wszystkich odbiorców, którym dane osobowe Państwa dotyczą, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Państwo mają prawo do informacji o tych odbiorcach.

- Prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO: Mają Państwo prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w uporządkowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne;

- Prawo do odwołania zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 RODO: Mają Państwo prawo do odwołania zgody raz udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie usuniemy dane, o których mowa, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej;

- Prawo do odwołania się na mocy art. 77 RODO: Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkują, pracują lub podejrzewają Państwo naruszenie, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

13.2 PRAWO SPRZECIWU

JEŻELI W RAMACH ANALIZY INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W OPARCIU O NASZ GŁÓWNY UZASADNIONY INTERES, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ TAKIEMU PRZETWARZANIU ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ, W JAKIEJ SIĘ PAŃSTWO ZNAJDUJĄ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH, O KTÓRYCH MOWA. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI UDOWODNIMY, ŻE ISTNIEJĄ WAŻNE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD ICH INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH SŁUŻY DOCHODZENIU, EGZEKWOWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU. MOŻNA ZŁOŻYĆ SPRZECIW W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TYCH DANYCH DO BEZPOŚREDNICH CELÓW REKLAMOWYCH.

14) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania (np. okres przechowywania danych handlowych i podatkowych). Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma już uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym przechowywaniu danych.

15) Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych tak, aby zawsze było ono zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Przy kolejnym odwiedzeniu naszej strony obowiązuje wtedy nowa deklaracja o ochronie danych osobowych.

16) Stosowalność

Tłumaczenie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest prawnie wiążącym dokumentem. Pierwotne postanowienia zawarte są w oryginalnej wersji niemieckiej.

Inspektor ochrony danych

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Place-de-Caen 11
97084 Würzburg
E-Mail: info@thales-datenschutz.de

Stan z dnia: 25.09.2019