Soft proof w Lightroomie, Photoshopie i innych programach

Miękka odbitka próbna w Lightroom, Photoshop i innych programach

Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak skonfigurować soft proof w programach Lightroom i Photoshop. Podpowiemy Ci również, czy możesz użyć soft proof w innych programach.

Zainstaluj profil

Najpierw musisz pobrać odpowiedni profil dla swojego produktu. Nasze profile ICC znajdziesz tutaj, w formacie ZIP. Po pobraniu pliku rozpakuj go i zaimportuj profil:

macOS: Skopiuj profil do folderu Biblioteka > ColorSync > Profile
Windows: Kliknij profil prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zainstaluj profil

Pod żadnym pozorem nie osadzaj profilu w pliku. Dane obrazu muszą być przesłane do nas w RGB, niezależnie od wybranego produktu.

Miękka korekta w Lightroom Classic

Soft proof jest dostępny dla profili RGB. Pamiętaj, że profile CMYK (takie jak Szkło akrylowe, Płyta z pianki PVC, Płótno itp.) mogą być używane tylko do soft proof w Photoshopie.

1 Konfiguracja miękkiego proofa

W programie Lightroom kliknij przyciskDevelop na pasku menu i zaznacz pole wyboru Soft Proofing. Tło zmieni kolor na biały, wskazując, że jesteś w trybie miękkiego proofingu. W prawym górnym rogu możesz również zobaczyć podgląd proofa.

Górne menu Lightrooma

Przycisk wyboru miękkiej korekty w Lightroomie

Widok miękkiego proofa w Lightroomie

W prawej kolumnie pojawi się menu miękkiego proofingu. Rozwiń menu Profile i wybierz opcję Other. Otworzy się okno pokazujące zainstalowane profile ICC. Zaznacz pole profilu kolorów, którego chcesz użyć i naciśnij OK.

Pole profilu poniżej histogramu zmieni się, aby pokazać właśnie dodany profil ICC. Ustawienia muszą być zgodne z aktywnym profilem ICC. Możesz to sprawdzić na naszej stronie profili ICC.

Na przykład, profil ICC Plakaty błyszczące musi mieć Intencję ustawioną na względną, a pole wyboru Symuluj papier i atrament musi być odznaczone.

Profil ICC Saal Digital w Lightroomie

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień odpowiedniego profilu ICC i zaznaczeniu pola wyboru Soft Proofing, Fotozestaw zostanie wyświetlony zgodnie z kolorystyką tego profilu. Wszystkie korekty zdjęcia powinny być dokonywane przy włączonej funkcji Soft Proofing, ponieważ taki będzie efekt końcowy.

2 Wyeksportuj gotowy obraz

Jeśli obraz jest wyświetlany poprawnie z miękkim proofem i wygląda tak, jak chcesz, możesz go teraz wyeksportować. Przejdź do Plik > Eksportuj i wprowadź żądane ustawienia.
Pamiętaj, że ustawienia pliku muszą być w przestrzenikolorów RGB, a profil SaalDigital nie powinien być ustawiony!

Ustawienia pliku Lightroom

Miękka korekta w programie Photoshop

Miękki wydruk próbny jest dostępny w programie Photoshop dla profili RGB i CMYK.

1 Konfiguracja miękkiego wydruku próbnego

Zaimportuj obraz, którego podgląd chcesz wyświetlić, do programu Photoshop. Aby otworzyć okno dialogowe Soft proof, kliknij przycisk View w górnym menu i wybierz Proof setup > Custom.

Menu konfiguracji proofa w programie Photoshop

Pojawi się okno Custom Proof Condition. W sekcji Urządzenie do symulacji wybierz profil ICC, który pobrałeś i chcesz przetestować. Pozostałe ustawienia należy wypełnić zgodnie z potrzebami każdego profilu. Możesz je sprawdzić na naszej stronie profili ICC.

Na przykład profil ICC FineArt Baryta musi mieć odznaczoną opcję Zachowaj liczby RGB, Intencję renderowania ustawioną na Względny kolorymetryczny, zaznaczoną Kompensację czarnego punktu i odznaczoną opcję Symuluj kolor papieru.

Menu dostosowywania warunków proofa w programie Photoshop

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać dodany profil z wypełnionymi wszystkimi parametrami. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Aktywnym profilem kolorów w programie Photoshop jest teraz profil, który właśnie dodałeś.

Obraz będzie wyświetlany zgodnie z ustawieniami kolorów tego zainstalowanego profilu i będzie to wynik produktu końcowego. Wszystkie korekty muszą być wykonane z profilem ICC aktywowanym jako miękki proof.

Za pomocą opcji Widok > Kolory próbne możesz teraz wyświetlić obraz z profilem lub bez niego. Możesz także aktywować lub dezaktywować profil za pomocą skrótu Ctrl + Y (Windows) lub Cmd + Y (macOS).

Kolory próbne w widoku programu Photoshop

Pamiętaj, że profile dla niektórych naszych produktów, takich jak Fotoobrazy i Kartki, to CMYK, który będzie tylko symulowany. Musisz przesłać nam swoje obrazy w RGB.

2 Zapisz ostateczny obraz

Jeśli jesteś zadowolony z kolorów swoich obrazów, zapisz je i będą gotowe do druku. Możesz ich użyć w naszym oprogramowaniu Saal Design lub w sklepie internetowym.

Czy mogę użyć Soft proof w innych programach?

Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy używanie programów Lightroom i Photoshop do soft proofingu. W niektórych przypadkach ustawienia wymagane do najdokładniejszego odwzorowania kolorów nie mogą być wykonane w innych programach.

Capture One Pro:

Nasze profile ICC można wybrać po instalacji poprzez Widok > Wyświetlanie proofa dla profilu. Jednak innych ważnych ustawień, takich jak priorytet renderowania, Kompensacja czarnego punktu lub symulacja kolorów papieru, nie można niestety wprowadzić dla danego profilu ICC. W związku z tym nie zalecamy korzystania z funkcji miękkiego proofingu Capture One w naszym obiegu pracy. Bez niezbędnych ustawień nie można zagwarantować dokładności kolorów.

Affinity Photo:

Po zainstalowaniu, nasze profile ICC można wybrać jako Profil proofingu poprzez Dostosowanie > Softproof. Obraz pojawi się wówczas w miękkiej odbitce próbnej. Chociaż można ustawić Render Intent i Kompensację czarnego punktu, brakuje funkcji Symuluj kolor papieru.

Photoshop Elements:

Niestety, funkcja soft proof nie jest dostępna.

 

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:

Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: